a primit la 7 iunie, termen limita, cate trei oferte pentru fiecare din cei doi operatori economici, iar in urma analizei documentelor de participare, in fiecare din cele doua cazuri a fost descalificata cate o oferta, potrivit Mediafax.

In urma punctarii ofertelor finale depuse, conform grilelor de evaluare si comparare, au fost declaratii adjudecatarii licitatiilor - Expert Insolventa SPRL Deva la CN a Huilei si Musat & Asociatii - Restructuring & Insolvency si la .

"In data de 26 iunie, OPSPI, actionand in numele si pe seama Ministerului Economiei, unicul actionar al celor doua societati aflate in lichidare voluntara, a incheiat cu adjudecatarii celor doua licitatii contracte de angajare", se arata intr-un comunicat al institutiei.

Deschiderea procedurii de dizolvare si lichidare voluntara a Termoelectrica a fost aprobata in luna martie.