Comentarii pe articolul Compania KPMG, acuzata ca ar fi generat falimentul unui creditor ipotecar


Mai este necesar auditul unor firme specializate?

Vasile Ghimpeteanu la 2 Aprilie 2009, ora 14:31
Avand in vedere cele exprimate in articol se pune intrebarea majora daca pentru diverse actiuni ale firmelor (in special in cazul solicitarii de credite sau ajutoare financiare ) mai este necesara auditarea acestora de catre firme specializate, cu renume in conditiile in care majoritatea rapoartelor de audit se bazeaza pe documentele puse la dispozitie de firma auditata ( interesata ), documente a caror veridicitate nu este verificata de firma de audit care are interesul de a intocmi ( mai bine sau mai putin) bine raportul final de audit și de a incasa onorariul.
Pot aparea si situatii in care fima de audit,fiind in relatii (contractuale sau nu ) cu alte firme sau persoane interesate in a influenta producerea de prejudicii firmei auditate, sa realizeze rapoarte de audit neconforme cu realitatea, in special, prin supraestimarea posibilitatilor firmei auditate,conducand astfel la decizii eronate ale conducerii firmei auditate si ale entitatilor de sprijin la care face apel firma auditata.
PROBLEMELE FUNDAMENTALE SUNT :
1.Corectitudinea unui raport de audit ( si implicit a auditorului,in special pentru modul de interpretare a datelor de baza si pentru concluziile finale ale raportului; precum si a firmei auditate pentru datele de baza pe care le pune la dispozitia auditorului);
2.Gradul de responsabilitate a participantilori la actiunea de audit ( mai simplu,cine si in ce mod suporta consecintele,in special materiale, ale unui raport eronat );
3.Responsabilitatea verificarii raportului de audit de catre entitatea ( in cea mai mare parte a cazurilor banci, fonduri financiare,etc.) careia ii este prezentat raportul in vederea obtinerii sprijinului financiar.
Ar mai fi si alte probleme legate de majorarea sau diminuarea capitalului firmei auditate precum si de alte probleme aflate sub incidenta confirmarii sau infirmarii de catre Adunarile generale ale actionarilor sau asociatilor, care pot fi influentate decisiv de calitatea raportului de audit.
Referitor la situatia actuala din Romania, privita prin prisma apelarii la imprumu- turi de la FMI, UE si alte entitati financiare internationale cred ca ar fi bine sa fie eliminate rapoartele de audit in tocmite de auditori ( firme de audit sau auditori autorizati) care pot fi mai mult sau mai putin obiective si care greveaza bugetul
celor auditati.
Cred ca documentatiile necesare obtinerii de sprijin finanaciar de catre firmele inregistrate in Romania ( inclusiv banci ) de la entitatile din Romania trebuie intocmite direct de solicitanti ( cu asumarea raspunderii ) cu asistenta de specialitate din partea entitatilor financiare din Romania la care se apeleaza. in acest mod se elimina un intermediar ( firma de audit), se fac economii la bugetul firmelor solicitante si
CRESTE GRADUL DE RESPONSABILITATE IN ACORDAREA SPRIJINULUI SOLICITAT .
Uifalean Roberta-Olivia la 2 Aprilie 2009, ora 23:01
Si ai rezolvat problema...ce usor...cum de nu s-a gandit nimeni la asa ceva?
Tocmai asta este ideea unui audit facut de catre firme independente...De a nu avea legaturi cu firma auditata si de a da o opinie cat mai corecta asupra situatiilor financiare. Si crede-ma ca auditorii nu au nici un interes ca raportul sa fie curat ( ei isi primesc onorariul indiferent de cum este raportul)
Daca stii tu mai bine da si exemple
Ghimpeteanu Vasile la 3 Aprilie 2009, ora 00:41
In primul meu comentariu am sustinut necesitatea intocmirii documentatiilor necesare obtinerii de sprijin financiar de catre firmele inregistrate in Romania direct de catre solicitanti asistati de specialisti ai entitatilor financiare din Romania care pot furniza sprijinul financiar solicitat.
Pentru a se reliza acest deziderat consider ca ar fi necesare urmatoarele actiuni:
a. Intocmirea urgenta, de catre entitatile romanesti, de metodologii de accesare
a fondurilor aferente diferitelor forme de sprijin financiar pentru a usura intoc- mirea documentatiilor aferente de catre solicitanti ( exista modele de inspiratie
in metodologiile SAPARd sau in metodologiile fondurilor europene de restructu- rare); Aceasta actiune ar usura activitatea de intocmire a documentatiilor, pre-
cum si verificarea conformitatii intocmirii cu normele si metodologiile care vor
fi practicate de entitatile care vor acorda sprijinul financiar;
b.Instruirea personalului solicitantului de catre entitatea care poate oferi sprijin
financiar. Personalul solicitantului trebuie sa fie desemnat prin decizie interna
de catre conducerea executiva a solicitantului conform aprobarii scrise a
organelor de conducere colectiva a solictantului ( AGA, Cons.Adm.,etc.).
Urmare a instructajului se va emite un document de atestare a insusirii meto-
dologiei,document emis de catre entitatea care poate oferi sprijinul.
c.Intocmirea documentatiei conform metodologiei, pe baza documentelor si da-
telor oficiale si niterne legale ale solicitantului, de catre personalul atestat, ca
mai sus, cu asistenta ( daca este necesara) din partea specialistilor entitatii
care poate oferi sprijinul;
d.Verificarea documentatiei solicitantului de catre entitatea care poate oferi
sprijinul si corectarea eventualelor erori, respectiv imbunatatirea coditionarilor
si performantei si intocmirea formei finale a documentatiei;
e.Supunerea documentatiei finale discutiei si aprobarii sale conduceriiducerii
colective a solicitantului;
f.Depunerea oficiala a documntatiei solicitantului la sediul entitatii ofertante;
g,.Derularea fazelor urmatoare conform metodologiei, cu asigurarea unui con -
trol drastic al respectaii legalitatii si metodologiei atat din partea solicitantului
cat si a entitatii care asigura sprijinul;

Ar fi bine ca sa nu mai comentam modul in care au actionat diverse firme de audit de renume ( sa nu ne mai uitam in urma decat in masura in care putem
trage invataminte pozitive si putem preveni aparitia unor fenomene nedorite),
ci sa propunem cai de rezolvare si metode cat mai clare de accesare a sprijinului financiar din partea entitatilor romanesti.
Ar fi bine sa apara si comentarii ale unor specialisti romani in domeniu, in special cu propuneri.

  Inapoi la articolul Compania KPMG, acuzata ca ar fi generat falimentul unui creditor ipotecar