Legislatia in vigoare stabileste ca valoarea aferenta despagubirii este stabilita de catre institutia publica de comun acord cu societatile comerciale care revendica imobilul deja retrocedat si ca, in caz de divergenta, suma de plata este stabilita in instanta.

Despagubirile calculate de stat raportat la valoarea contabila a imobilului retrocedat au fost contestate in instanta de mai multe firme, care au cerut sa fie despagubite la valoarea de piata a cladirii.

Potrivit Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), unele instante de judecata au dispus ca institutiile publice implicate in procesul de privatizare sa fie obligate la plata unor despagubiri exorbitante, reprezentand valoarea de piata a imobilelor retrocedate, iar alte instante au apreciat, dimpotriva, ca obligatia de reparare a prejudiciului suferit de societatea comerciala din al carei patrimoniu a fost retrocedat imobilul se limiteaza la valoarea de inventar actualizata, in raport de indicele de inflatie la momentul predarii efective a bunului sau de coeficientul de reevaluare a constructiilor si terenurilor.

Citeste si:

Dosarul a ajuns la ICCJ, unde recursul inaintat de AVAS a avut castig de cauza.

Potrivit AVAS, decizia instantei stabileste ca despagubirile acordate societatilor comerciale de institutiile publice implicate in procesul de privatizare, urmare retrocedarii unor imobile, se raporteaza la valoarea contabila a imobilului, astfel cum aceasta este reflectata in bilant la momentul iesirii efective a bunului din patrimonial societatii, valoare ce trebuie actualizata cu indicele de inflatie de la momentul platii despagubirii, si nu la valoarea de piata a acestora, asa cum s-au pronuntat instantele in numeroase cauze anterior admiterii recursului in interesul legii.

AVAS explica faptul ca demersurile sale au fost motivate de necesitatea interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor legale de catre toate instantele de judecata.