"Presupunand ca asociatiile ar cumpara integral actiunile care le revin din entitatile E.ON si Enel, pretul ar fi de minim 200 milioane euro", a declarat Eugen Bradean, director adjunct pentru afaceri corporatiste in cadrul Electrica SA.

El a precizat ca suma este o estimare facuta pe baza situatilor financiare din 2010 a companiilor respective si a pretului ajustat pe actiune la care s-a realizat privatizarea.

Electrica a privatizat cinci din cele opt filiale, care au fost preluate in intervalul 2004 - 2007 de E.ON (Moldova), Enel (Banat, Dobrogea si Muntenia Sud) si cehii de la CEZ (Oltenia), pentru toate cinci statul asumandu-si obligatia de a vinde salariatilor pana la 10% din capital. In cazul fostei Electrica Oltenia, termenul prevazut de lege privind achizitia titlurilor a expirat in 2008 si nu a mai fost prelungit.

E.ON a platit 32,2 milioane euro in 2005 pentru preluarea a 24,62% din titlurile Electrica Moldova si a participat cu 68,6 milioane euro la o majorare de capital, operatiune prin care a ajuns sa detina 51% din actiuni.

Enel a devenit, in 2005, actionarul majoritar al fostelor filiale Electrica Banat si Dobrogea, prin achizitionarea unor pachete de 24,6% din actiuni si majorare de capital, in valoare totala de circa 127 milioane euro. Grupul italian a platit direct statului, in luna aprilie a anului 2008, suma de 394,8 milioane euro pentru 50% din actiunile Electrica Muntenia Sud si a derulat o majorare de capital in valoare de 425 milioane de euro, ajungand la o participatie de 64,4%.

CEZ a achitat in 2005 suma de 62,8 milioane de euro pentru achizitia directa a 24,62% din capitalul Electrica Oltenia, iar in urma unei majorari de capital de 103,6 milioane de euro a ajuns la o detinere de 51%. In 2009, grupul ceh a preluat pentru suma totala de 374,9 milioane de euro titlurile detinute de Electrica si Fondul Proprietatea la firmele CEZ Distributie si CEZ Vanzare, derivate din fosta filiala de distributie si furnizare a energiei. Totodata, grupul a finalizat in 2010 si achizitia integrala a CEZ Servicii, platitind in total 2,6 milioane euro pentru 49% din capital.

Ministerul Economiei a initiat si supus dezbaterii un proiect de ordonanta pentru aprobarea unor masuri cu privire la vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Electrica. Potrivit lui Bradean, ordonanta si normele metodologice care vor intra in vigoare dupa aprobarea acesteia vizeaza clarificarea elementelor privind vanzarea actiunilor, cu definitii si termene precise.
"In acest moment nu se stie cine, ce si unde poate cumpara actiuni", a spus reprezentantul Electrica.

Autorii proiectului arata ca declansarea procedurilor de vanzare a pachetelor de actiuni este imposibila in prezent, din cauza mai multor factori, precum reorganizarea interna a fostelor filiale Electrica privatizate, neidentificarii clare a persoanelor indreptatite sa achizitioneze actiuni si a pretului de vanzare, lipsei unor termene fixe pentru fiecare etapa a procesului de vanzare a actiunilor si existentei unor inadvertente la nivel legislativ.

"Pe cale de consecinta, se impune reglementarea in regim de urgenta a tuturor aspectelor pe care legislatia in vigoare nu le clarifica, pentru a se putea demara cu celeritate procedura de vanzare a acestor actiuni", se spune in nota de fundamentare.

Conform proiectului, anunturile de vanzare vor fi publicate de Electrica SA pentru fiecare entitate in doua cotidiene nationale de larga circulatie si pe pagina de internet a companiei. Acestea vor fi date publicitatii in termen de maxim 180 de zile de la data intrarii in vigoare a normelor metodologice care vor fi emise in aplicarea acestei ordonante.

Termenele in care vor fi date publicitatii anunturile de vanzare, calculate de la data intrarii in vigoare a normelor, sunt de 45 de zile pentru E.ON Moldova Distributie, E.ON Moldova Furnizare si pentru societatile comerciale rezultate din reorganizarea acestora, 120 de zile pentru Enel Banat Distributie, Enel Dobrogea Distributie si Enel Energie, respectiv de 180 de zile pentru Enel Distributie Muntenia si Enel Energie Muntenia.

Actiunile pentru care transferul dreptului de proprietate nu va fi realizat catre persoanele indreptatite in termenele stabilite vor ramane in proprietatea Electrica SA.

Citeste si:

"Numai o persoana indreptatita poate exercita optiunea de cumparare, nu orice membru al asociatiei salariatilor. Pentru evitarea oricarui dubiu, orice persoana indreptatita poate exercita optiunea de cumparare cu privire la actiunile de vanzare ale oricarei entitati Electrica SA, nu numai ale acelei foste filiale (...) in cadrul careia a detinut calitatea de salariat, membru al consiliului de administratie sau pensionar cu ultimul loc de munca la acea societate", se arata in document.

In proiect sunt definite drept persoane indreptatite cele care la data de 31 ianuarie 2004 erau salariati, membri CA sau pensionari cu ultimul loc de munca la Electrica SA sau la fostele filiale. In aceasi categorie intra care erau la 18 decembrie 2004 salariati, membri CA sau pensionari cu ultimul loc de munca la Electrica Dobrogea sau Electrica Banat, cei care aveau pozitii similare in cadrul Electrica Moldova si Electrica Oltenia la 27 iulie 2005, respectiv la Electrica Muntenia Sud, la 7 iulie 2007.

Alte conditii sunt ca acestia sa fie constituiti in asociatii si sa fi fost angajati ai Electrica sau ai fostelor filiale pentru o perioada continua de cel putin un an calendaristic.

Pretul de vanzare va fi calculat pe baza pretului pe actiune ajustat, stabilit prin contractul de privatizare, pentru titlurile E.ON Moldova Distributie, E.ON Moldova Furnizare, Enel Banat Distributie si Enel Dobrogea Distributie. Pentru actiunile Enel Energie va fi calculat un pret mediu ponderat pe actiune, utilizand preturile pe actiune ajustate cu care au fost vandute actiunile Electrica
Banat si Electrica Dobrogea, care vor fi ponderate cu numarul de actiuni corespunzatoare celor doua portiuni de activ net contabil desprinse din societatile comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice mentionate si care au contribuit la constituirea Enel Energie SA.

In cazul actiunilor Enel Distributie Muntenia si Enel Energie Muntenia va fi platit pretul pentru o actiune rezultat din cel de achizitie ajustat, raportat la actiunile de vanzare, asa cum sunt definite in contractul de privatizare.

Pentru calcularea pretului pe actiune ajustat pentru titlurile E.ON Moldova Furnizare sau ale societatii comerciale rezultate din reorganizarea acesteia, precum si pentru actiunile Enel Energie, Electrica va putea angaja, dupa caz, serviciile unor firme specializate.

Rata la care actiunile de vanzare vor fi alocate persoanelor indreptatite va fi stabilita ca fiind raportul intre numarul maxim de actiuni de vanzare si numarul de optiuni de cumparare exprimate pentru actiunile unei entitati Electrica SA.

Termenul de cumparare expira la 31 decembrie 2013 in cazul E.ON Moldova Distributie, E.ON Moldova Furnizare si oricaror altor firme rezultate din reorganizarea acestora, respectiv la 31 decembrie 2014 in cazul Enel Banat Distributie, Enel Dobrogea Distributie, Enel Energie, Enel Distributie Muntenia si Enel Energie Muntenia.

Termenul de exercitare a optiunii de cumparare este de 90 de zile de la data aparitiei anunturilor de vanzare.

"Asociatiile salariatilor vor putea solicita (...) incheierea mai multor tranzactii, a cate minimum 20% din actiunile de vanzare, cu privire la cel mult cinci transe minime, dar nu mai tarziu de expirarea termenului de cumparare. Daca la expirarea termenului de cumparare, o asociatie a salariatilor nu a solicitat transferul tuturor actiunilor de vanzare la care persoanele indreptatite aveau dreptul, conform ratei de alocare si nu a achitat integral pretul acestora catre Electrica SA, atunci actiunile netransferate raman in proprietatea Electrica, fara a putea fi redistribuite catre o alta asociatie a salariatilor", se mai arata in document.

Normele metodologice de aplicare vor fi elaborate si supuse spre aprobare Guvernului in termen de 60 zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei.

Cu activitati de furnizare si distributie a electricitatii, compania Electrica SA este detinuta de stat, prin Ministerul Economiei. Electrica mai detine trei filiale de distributie si trei de furnizare a energiei, in regiunile Muntenia Nord, Transilvania Sud si Transilvania Nord.