Fuziunea sau divizarea pot fi declarate nule doar daca nu au fost supuse unui control judiciar sau daca hotararea uneia dintre Adunarile Generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizarii este nula sau anulabila. Procedurile de anulare nu pot fi initiate nici dupa terminarea termenului de sase luni de la data la care fuziunea sau divizarea au fost efective, si nici daca situatia a fost rectificata.

Dupa ce fuziunea devine efectiva, in cazul declararii nulitatii unei fuziuni, societatile participante raspund solidar pentru obligatiile societatii absorbante angajate.

De asemenea, proiectul prevede ca, la declararea nulitatii unei divizari, societatile beneficiare vor raspunde pentru propriile obligatii angajate dupa ce divizarea a devenit efectiva, in timp ce societatea divizata va raspunde in limita cotei de active nete transferate societatii beneficiare.
Legalitatea actelor sau faptelor care se inregistreaza in Registrul Comertului se exercita de justitie printr-un judecator delegat.