Firmele care se vor incadra in categoria microintreprinderilor dupa normele UE vor beneficia de sistemul european de raportare financiara simplificat, care presupune in principal intocmirea in forma prescuratata a bilantului si a contului de profit si pierdere. Ministerul Finantelor a pregatit mai multe proiecte de acte normative care transpun in legislatia interna prevederile unei noi directive europene, optionala pentru statele UE, potrivit Mediafax.

Potrivit Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului, microintreprinderile sunt firmele care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii: total active 350.000 euro; cifra de afaceri neta 700.000 euro; numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar 10. Principalele elemente de simplificare sunt cele referitoare la intocmirea unui bilant prescurtat si a unui cont prescurtat de profit si pierdere. Ambele componente ale situatiilor financiare anuale vor cuprinde informatii minime care trebuie prezentate conform directivei.

De asemenea, atunci cand o firma are obligatia sa intocmeasca si situatii financiare anuale consolidate, pe langa cele individuale, raportul de audit va putea fi intocmit sub forma unui singur raport pentru ambele categorii de situatii financiare. Noile reglementari prevad in mod explicit ca pentru un exercitiu financiar poate fi depus doar un singur rand de situatii financiare si sunt aduse clarificari in ceea ce priveste corectarea erorilor constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale, in sensul ca acestea se corecteaza la data constatarii lor, potrivit reglementarilor contabile emise de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii. Prin preluarea normelor comunitare in legislatia nationala si prin raportare la noile criterii prin care se definescmicrointreprinderile, Ministerul Finantelor estimeaza ca 94% din firmele care fac raportari (peste 608.000) vor beneficia de avantajele scutirilor si simplificarilor introduse la nivel comunitar.