Veniturile companiei sunt estimate la 798,163 milioane lei, iar cheltuielile la 794,657 milioane lei. De asemenea, pentru 2006, conducerea companiei intentioneaza realizarea unor investitii in valoare totala de 2,443 milioane dolari. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru acest an a fost dezbatut si aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor din 4 august, la care au participat actionari reprezentand 55,99% din capitalul social, informeaza Rompres.

Azomures este o societate pe actiuni infiintata conform Legii nr. 15/1990 si prin Hotararea Guvernului nr. 1200 din 2 noiembrie 1990. Platforma chimica si sediul central al societatii de produse chimice sunt amplasate in extremitatea de vest a zonei industriale a municipiului Targu-Mures, la o distanta de 5 km de centrul orasului. Societatea detine o suprafata de teren de 147 ha.

Toate unitatile de productie au la baza licente de mare prestigiu mondial cum ar fi: Stamicarbon, Kellogg, Kaltenbach-Thuring, Grande-Paroisse, Montedison, Norsk-Hydro, Konishiroku etc. In cursul anului financiar 1998, societatea a fost privatizata, cumparatorul fiind Transworld Fertilizers din Turcia.