Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) lanseaza, vineri, la vanzare pachetul de actiuni de 69,93% din capitalul social al SC INAV Bucuresti, care vor fi vandute prin negociere cu selectie pe baza de oferte tehnice, informeaza AVAS, printr-un comunicat.

Compania activeaza in domeniul cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale si va fi privatizata in baza prevederilor Hotararii de Guvern 2.193/2004. Cele 152.299 actiuni detinute de stat vor fi vandute prin negociere cu selectie pe baza de oferte tehnice. Ceilalti actionari ai companiei sunt: SC Erre 2 International SRL, care detine 30% si Hreniuc Ilie, persoana fizica romana, care detine 0,07% din actiuni.

Pentru a putea participa la negociere, ofertantii trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multe criterii de precalificare. Astfel, ofertantii nu trebuie sa fi fost sanctionati penal pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciunde, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita sau alte infractiuni si contraventionale prevazute de legea 11/1991, privind combaterea concurentei neloiale. Acest criteriu este eliminatoriu. De asemenea, participantii la licitatie trebuie sa aiba experienta in domeniul cercetarii-dezvoltarii pentru ramura de stiinta a societatii comerciale de cercetare-dezvoltare sau pentru o ramura inrudita si trebuie sa aiba bonitate financiara si capacitate de a prelua o noua afacere.

Pot participa la privatizare numai persoanele fizice sau juridice romane sau straine, care in mod direct sau prin intermediul societatilor la care sunt actionari sau asociati majoritari nu au inrautatit, in mod vadit, situatia economico-financiara a unor societati comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii cu intarziere a obligatiilor asumate prin contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate cu FPS si/sau APAPS/AVAS.

Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, autentificata, in care sa se specifice toti principalii furnizori de resurse energetice si apa ai acestora. Din declaratie trebuie sa rezulte ca nu beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor catre furnizorii de resurse energetice si apa, conform dispozitiilor ordonantei de urgenta 57/2002. Aceasta este conditie de excludere, in cazul in care ofertantul beneficiaza de facilitati sau esalonari la plata datoriilor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa.

Documentele de precalificare si de participare, impreuna cu ofertele finale, vor fi depuse, la sediul AVAS, pana in data limita de 29.01.2007, ora 12.00. Documentele de precalificare se vor deschide in data de 29.01.2007, ora 13.00, in prezenta tuturor potentialilor cumparatori.