Durata contractului sau termenul pentru finalizare este de cinci luni incepand de la data atribuirii contractului. De asemenea, Transelectrica solicita o garantie de participare de 57.522 lei.

Agentii economici interesati trebuie sa fii inregistrat o cifra de afaceri pe ultimii trei ani de cel putin 2.472.000 lei si sa detina atestat ANRE pentru toate tipurile de servicii si lucrari ce fac obiectul contractului, potrivit solicitarilor Transelectrica.

In ceea ce priveste criteriile de atribuire a firmei castigatoare, pretul ofertei va avea o pondere de 80%, durata de executie a lucrarilor 10%, iar durata de intrerupere si durata de garantie a echipamentelor vor avea o pondere de cate 5%.

Termenul limita pentru obtinerea caietului de sarcini si a documentatiei necesare este 24 iunie 2008 si data limita pentru depunerea ofertelor este 1 iulie 2008, care este totodata si data la care vor fi deschise ofertele.