Scopurile declarate ale „Programului pentru informarea si educarea agentilor economici“ sunt cresterea gradului de instruire a comerciantilor, alinierea activitatii de comert la exigentele UE si asigurarea unor servicii de calitate. Programul este derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
Finantarea se adreseaza agentilor economici, persoanelor juridice (societati comerciale sau cooperative) si persoanelor fizice sau asociatiilor familiale autorizate sa desfasoare activitati de comercializare a produselor si serviciilor de piata. Pentru a beneficia de finantare, agentii economici trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate comertul cu amanuntul, cu ridicata, alimentatie publica sau prestari servicii de piata. O alta conditie este ca solicitantul sa nu se afle în stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii. Nu se accepta firme cu un numar mediu anual de angajati mai mare de 249 persoane, societati cu datorii catre bugetul de stat si bugetele locale sau care au o durata de functionare mai mica de un an la data depunerii solicitarii acordului de principiu. Societatile comerciale care în ultimii trei ani au beneficiat de ajutoare de stat în valoare totala de patru miliarde de lei, cumulat, vor putea primi un alt ajutor de stat numai dupa ce ANIMMC va notifica, individual, Consiliul Concurentei si va primi acordul acestuia.

Decizia se ia în 20 de zile

Valoarea alocatiei financiare nerambursabile nu poate depasi 60% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA). Solicitarile vor fi analizate si selectate in ordinea sosirii si vor fi aprobate în limita bugetului. Data-limita de depunere a Cererii-tip de Acord de Principiu pentru finantare este 30 septembrie (inclusiv) a anului bugetar în curs, în conditiile neepuizarii bugetului alocat programului. ANIMMC are obligatia de a finaliza procesul de evaluare a solicitarii în termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data înregistrarii Cererii-tip de Acord de Principiu pentru finantare. Decizia de respingere a unei cereri poate fi motivata doar de completarea incorecta sau nedepunerea documentatiei complete, neîndeplinirea conditiilor de eligibilitate sau depunerea cererii dupa epuizarea bugetului programului.

Banii se dau dupa efectuarea cheltuielilor

Alocatia financiara nerambursabila va fi acordata comerciantilor dupa efectuarea cursurilor sau a celorlalte activitati eligibile si a platii cheltuielilor aferente acestora. Termenullimita pentru depunerea Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, completata, este data de 15 noiembrie (inclusiv) a anului bugetar în curs. Nu se accepta deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plati compensatorii între partile contractante în cadrul activitatilor si cheltuielilor eligibile. Virarea efectiva a sumei care constituie alocatia financiara nerambursabila se face de catre ANIMMC, care are dreptul sa verifice, atât la sediul comerciantilor, cât si al furnizorilor, veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor efectuate. Daca se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete sau neconforme cu realitatea ori au schimbat destinatia alocatiei financiare nerambursabile, acestia vor fi obligati sa restituie sumele primite ca finantare nerambursabila. Beneficiarii sunt obligati sa raporteze efectele participarii la acest program pe o perioada de trei ani începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile. În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, nu vor mai putea accesa, pentru o perioada de cinci ani, niciunul dintre programele desfasurate de catre ANIMMC.

Documente necesare

Beneficiarii eligibili trebuie sa obtina un acord de principiu al finantarii, înainte de desfasurarea activitatilor si de efectuarea platilor. Pentru aceasta, comerciantul trebuie sa completeze si sa transmita la ANIMMC o Cerere-tip pentru finantare. Formularul poate fi obtinut de la sediul ANIMMC, de pe pagina de Internet, la adresa www.animmc.ro, sau din Monitorul Oficial al României. Cererea-tip va fi însotita de o serie de documente justificative, care includ certificatul constatator si extrasul de registru, în original, copia Certificatului de Înregistrare, adeverinta, în original, care atesta cifra de afaceri în anul fiscal anterior, emisa de Ministerul Finantelor Publice, si o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al societatii solicitante privind numarul mediu anual de salariati pentru anul anterior si pe ultimele doua luni ale anului în curs.
Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Companii »Citeste si
LD: Iohannis face galagie pentru a acoperi sunetul cresterii economice