Ajutoarele de stat se vor acorda sub forma de alocari financiare nerambursabile, atat din fonduri comunitare, cat si din fonduri nationale. Schema se va desfasura pana in 2013, bugetul total fiind de 28,4 mil. euro, aceasta urmand a fi pusa in aplicare dupa obtinerea aprobarii din partea forului comunitar.
Proiectele de investitii pot fi realizate in oricare dintre regiunile Romaniei si trebuie mentinute in locatia respectiva minim 3 ani, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv 5 ani in cazul intreprinderilor mari, potrivit aceluiasi document.

„Prin aceasta schema de ajutor de stat se urmareste sustinerea investitiilor in retelele de distributie de energie electrica si gaze naturale, astfel incat sa se reduca pierderile, sa creasca securitatea in furnizare si sa se evite situatiile de criza si, binenteles, sa se atinga standarde ridicate de calitate spre beneficiul tuturor consumatorilor”, a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

Potentialii beneficiari sunt intreprinderi care detin in proprietate retelele de distributie a energiei electrice si gazelor naturale si care fie sunt operatori de distributie a energiei electrice sau a gazelor naturale, fie au incheiat acte juridice cu acesti operatori de distributie prin care se reglementeaza modul de folosire a retelelor sau a statiilor aflate in proprietatea lor.

Valoarea maxima a ajutorului de stat ce se poate acorda este 40% din costurile eligibile ale investitiilor pentru cei care investesc in regiunea Bucuresti-Ilfov si 50% pentru celelalte sapte regiuni de dezvoltare. Pentru intreprinderi mici se acorda bonus de 20%, iar pentru cele mijlocii, bonusul este de 10%.

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa nu fie in dificultate economico-financiara, sa nu fie subiectul unei proceduri nefinalizate de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile sau utilizate abuziv, sa faca dovada capacitatii de co-finantare a proiectului, sa nu aiba datorii la bugetele de stat si locale privind plata taxelor si altor contributii peste limitele prevazute de legislatia nationala in vigoare, sa dispuna de resursele umane necesare pentru implementarea proiectului etc.

Aceasta schema de ajutor de stat a fost elaborata in aplicarea Axei prioritare 4 „Cresterea Eficientei Energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice” din cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”.