Procedura de licitatie deschisa se va finaliza cu incheierea unui acord - cadru pe o perioada de 24 luni, avand ca valoare estimata minimum 9.400.000 lei si maximum 28.200.000 lei. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Potrivit comuicatului, cantitatea de produse care se poate achizitiona in baza acordului - cadru este de minimum o bucata si maximum trei bucati.

Ofertele se vor depune pana la data de 18 septembrie 2009, ora 10.00, la sediul SNTFC „CFR Calatori”, iar deschiderea ofertelor va avea loc in aceeasi zi, ora 11.00 la sediul societatii, etaj IV, sala de consiliu.