Potrivit datelor Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) transmise Agentiei NewsIn, in cele patru sesiuni anterioare ale masurii, au fost depuse 3.581 de proiecte cu o valoare publica de 984.814.382 euro, informeaza NewsIn.

De asemenea, conform datelor APDRP, pana la data de 28 iulie, au fost contractate 1.259 de proiecte, cu o valoare publica de 353.017.542 euro.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole - activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului - a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1 (n.r. unitatea prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei ), si care este inregistrata in Registrul fermelor/Registrul agricol.

Prin Masura 121 se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50% – 75 % (pentru perioada 2007 – 2009), respectiv in proportie de 40% – 65% (pentru perioada 2010 – 2013) din valoarea eligibila a proiectului, fondurile reprezentand cofinantarea publica, la care trebuie sa se adauge contributia privata. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 121 este de 5.000 de euro – aceasta suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului.

Contributia publica aferenta Masurii 121 este de 991.827.895 euro din care 20% contributia Guvernului Romaniei si 80% contributia Uniunii Europene. Costul total, alcatuit din contributia publica si contributia privata, este de 1.840.962.042 euro.