Conform anuntului, contractul se va derula pe o perioada de 12 luni de la data atribuirii.

Pentru participarea la licitatie ofertantii trebuie sa depuna o garantie de de 25.000 lei si o garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului fara TVA, scrie NewsIn.

Finantarea contractului va fi facuta de castigatorul licitatiei din surse proprii, iar plata facturilor se va efectua in termen de 30 zile de la data primirii lor de catre achizitor.

Din punct de vedere al capacitatii economice si financiare, ofertantii trebuie sa faca dovada unei cifre medii de afaceri pe ultimii trei ani de cel putin cinci milioane lei, echivalent a 1,17 milioane euro.

Din punct de vedere tehnic, ofertantul trebuie sa presteze servicii si sa asigure suport pentru tehnologie Oracle si sa fi facut o implementare similara (bugetare-planificare sau raportare operationala) in ultimii trei ani.
Se va organiza si o licitatie electronica, ce se va desfasura intr-o singura runda, a carei durata a fost stabilita la o zi.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 noiembrie, ora 11.00, deschiderea ofertelor urmand sa se faca in aceeasi zi, la ora 12.00.

Criteriul de atribuire este dat de pretul cel mai scurt.