Valoarea individuala a bursei este de 300 lei/luna, iar valorea anuala a burselor acordate studentilor moldoveni care studiaza in Romania este de 270.000 lei, echivalentul a 93.000 de dolari.

Acordarea burselor se face prin concurs, fiind selectati 100 de beneficiari din totalul candidatilor eligibili inscrisi. Pentru a putea obtine o astfel de bursa, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: cetatenia Republicii Moldova, venitul net lunar pe membru de familie inferior pragului de 1.500 lei moldovenesti si media ultimilor doi ani de studiu incheiati cel putin egala cu 9.

Evaluarea dosarelor va avea loc intre 15 martie si 15 iulie 2010, urmand ca lista castigatorilor sa fie publicata in data de 18 iulie 2010 (in cazul candidatilor elevi in anul terminal al liceului, bursa urmeaza sa fie confirmata la data de 1 octombrie in baza rezultatului repartizarii la universitati in Romania).