Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului lanseaza la vanzare prin negociere pe baza de oferte finale, imbunatatite si irevocabile 78.009.632 actiuni, reprezentand 62,8259% din capitalul social al Electroputere Craiova. Compania activeaza in domeniul productiei de motoare, generatoare si transformatoare electrice si are un capital social de 12.416.795,4 RON. Pe langa AVAS (62,8259%), restul de 37,1741% din actiuni sunt detinute de alti actionari. Autoritatea atrage atentia asupra faptului ca structura actionariatului si numarul de actiuni se vor definitiva dupa transferul unor active care au facut obiectul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. De asemenea, potentialii cumparatori sunt instiintati ca, pe parcursul derularii procesului de privatizare, s-ar putea modifica pachetul de actiuni detinut de AVAS, ca urmare a conversiei creantelor Autoritatii in actiuni. In aceste cazuri, Autoritatea de Valorificare va vinde intreg pachetul de actiuni rezultat in urma modificarii capitalului social, la acelasi pret pe actiune rezultat in urma negocierilor purtate pentru vanzarea pachetului de 62,8259% actiuni.