Potrivit anuntului de participare publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), Enel va organiza in 15 iunie, ora 12.30, o licitatie deschisa. Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 10 iunie, ora 15:00, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 15 iunie, ora 10:00. Criteriul atribuirii va fi pretul cel mai scazut.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 90 de zile (de la termenul limita de primire a ofertelor). Durata contractului este de 5 luni, incepand de la data atribuirii.

Ofertantii trebuie sa depuna o garantie participare de 164.000 lei (82.000 lei pentru.IMM-uri), precum si o garantie de buna executie de 10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului fara TVA.

Enel este cea mai mare companie energetica din Italia si cea de-a doua companie de utilitati din Europa, fiind listata din 1999 la bursa din Milano. Enel este cel mai important investitor privat din sectorul energiei electrice din Romania, dupa preluarea pachetului majoritar la cele trei companii de distributie si furnizare de energie din regiunile Banat, Dobrogea si Muntenia Sud.

Reteaua de distributie energiei electrica a Enel, prin filialele din Dobrogea, Banat si Muntenia, are peste 93.000 km. Enel are in Romania peste 5.300 angajati.