Durata contractului este de 12 luni de la data atribuirii, potrivit NewsIn. Cei care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31 decembrie 2009, iar cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani sa fie de minimum: 800.000 lei pentru Lotul 1, 1.400.000 lei pentru Lotul 2, 120.000 lei pentru Lotul 3, 2.500.000 lei pentru Lotul 4, 500.000 lei pentru Lotul 5, 45.000 lei pentru Lotul 6, 3.500 lei pentru Lotul 7, 1.700.000 lei pentru Lotul 8, 450.000 lei pentru Lotul 9 si 600.000 lei pentru Lotul 10.

De asemenea, se solicita o garantie de participare (L1=2.400 lei, L2=3.600 lei, L3=300 lei, L4=6.800 lei, L5=1.200 lei, L6=120 lei, L7=10 lei, L8=4.500 lei, L9=1.000 lei, L10=1.500 lei), precum si o garantie de buna executie de 10% din valoarea contractului fara TVA.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 27 iulie, ora 15:00, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 28 iulie, ora 09:00. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 90 de zile (de la termenul limita de primire a ofertelor).

Romgaz are ca principal obiect de activitate extractia si inmagazinarea gazelor naturale. Actionarul majoritar al Romgaz este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, care detine 85,01% din actiuni, iar restul de 14,99% din actiuni apartine Fondului Proprietatea.