Potrivit anuntului de participare publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), contractul implica: servicii de consultanta si asistenta juridica in vederea exproprierii terenurilor afectate de constructia “Pasajului denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad - CF Curtici - DJ 709B”; obtinerea, in numele autoritatii contractante, a autorizatiei de executie a lucrarilor, conform Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; executia lucrarii de pasaj denivelat, cu respectarea proiectului tehnic si a caietelor de sarcini.

Durata contractului este de 24 de luni incepand de la data atribuirii. Cei care doresc sa participe la aceasta licitatie trebuie sa fi avut cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani mai mare sau egala cu 59.256.302,52 lei, excl. TVA, echivalent a 14.017.197,93 euro, sa dispuna de capacitate financiara de sustinere a lucrarii pe o perioada de 3 luni mai mare sau egala cu 4.938.025,21 lei, excl. TVA, echivalent a 1.168.099,83 euro, calculata la un curs BNR de 4,2274 din data de 22 iunie 2010.

De asemenea, se solicita o garantie de participare de 395.042 lei, precum si garantia de buna executie reprezentand 5% din valoarea contractului, potrivit NewsIn.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 19 iulie, ora 15:00, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 21 iulie, ora 08:30. Se va alege oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (pretul ofertei - 50%; durata de executie - 5%; durata de garantare a lucrarilor - 10%; planificarea lucrarilor - 35%).

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 90 de zile (de la termenul limita de primire a ofertelor).