Potrivit anuntului de participare publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), durata contractului este de 12 luni incepand de la data atribuirii. Cei care doresc sa participe la aceasta licitatie trebuie sa fi avut cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani de minim 5.000.000 lei, echivalentul a 1.183.319 euro.

De asemenea, se solicita o garantie de participare de 50.000 lei, precum si garantia de buna executie reprezentand 5% din valoarea contractului fara TVA. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.