Prin ordin al presedintelui Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, Giliola Ciorteanu, la SC INAR SA Brasov a fost instituita procedura de administrare speciala, in temeiul art. 16 din Legea 137/2001 privind unele masuri de accelerare a privatizarii. Administrarea speciala are ca scop stabilirea modului de administrare si gestionare, precum si a masurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare.

Pe durata acestei proceduri, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul care cuprinde, in principal, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele atributii:

a) luarea unor masuri de administrare, gestionare si supraveghere financiara a societatii comerciale, cu accent pe:
- situatia indeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performanta;
- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vandute;
- inventarierea datoriilor societatii comerciale, precum si a platilor restante, in structura lor;
- efectuarea platilor catre creditorii bugetari, furnizorii de utilitati, creditorii comerciali, dupa un grafic intocmit de societatea comerciala si de administratorul special;
- inventarierea creantelor pe care societatea comerciala le are de recuperat;
- cunoasterea situatiei litigiilor care greveaza asupra societatii comerciale;
- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari in sensul instituirii procedurii de administrare speciala in perioada de privatizare, in vederea neinceperii/suspendarii de catre acestia a oricaror masuri de executare silita impotriva societatii comerciale;
c) Iuarea de masuri exceptionale in perioada premergatoare anuntului de oferta, cu referire la aplicarea de programe de restructurare care sa cuprinda masuri privind divizari, fuziuni, vanzari de active pentru plata datoriilor societatii comerciale, disponibilizari de personal;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru intocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea platilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor masuri pentru intarirea acesteia.
Odata cu administrarea speciala, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, la societate se instituie si procedura de supraveghere financiara a societatii comerciale.

Administrarea speciala inceteaza la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, in cazul privatizarii societatii comerciale, sau la data stabilita prin ordin al presedintelui AVAS.
INAR SA Brasov este specializata in cercetare - dezvoltare in domeniul constructiei de aeronave. AVAS detine un pachet de actiuni reprezentand 57,105% din capitalul social de 2.084.670 RON (20.846.700 mii lei).


Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Companii »Citeste si
Reportaj la fabrica Letea: ruina unui simbol al epocii de aur