Industria a fost ramura de activitate care a inregistrat cea mai mare crestere a volumului de activitate, cu 10,1%, urmata de comert, repararea automobilelor si articolelor casnice; hoteluri si restaurante; transporturi si telecomunicatii, cu 1,1%.

De asemenea, reduceri mai importante ale volumului de activitate s-au inregistrat in alte activitati de servicii (-6,1%), in activitatile financiare, imobiliare, de inchirieri si serviciile pentru intreprinderi (-3,2%) si in constructii (-2,4%).

Potrivit INS, o reducere mai mica s-a inregistrat in agricultura, vanat si silvicultura, pescuit si piscicultura (-0,4%). Ca o consecinta a evolutiei pozitive a valorii adaugate brute pe ansamblul economiei, s-a majorat volumul impozitelor pe produs colectate la bugetul de stat, impozitele nete pe produs inregistrand o crestere cu 1,3%.

Citeste si:

Din punctul de vedere al utilizarii Produsului Intern Brut, in trimestrul I 2011 cererea interna a scazut cu 0,5 procente, comparativ cu acelasi trimestru din anul 2010, ca urmare a reducerii atat a formarii brute de capital fix (-2,2%) cat si a consumul final total (-3,0%), acesta din urma fiind influentat, in mod special, de diminuarea semnificativa a volumului cheltuielii pentru consum final a administratiilor publice (-10,5%).

Un efect pozitiv asupra PIB l-a avut imbunatatirea exportului net ca urmare a cresterii mai accentuate a volumului exporturilor de bunuri si servicii (+23,6%) comparativ cu cea a volumului importurilor (+15,4%).