Autoritatile de management nu vor mai cere astfel firmelor private sa se inscrie in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), sa aiba un departament de achizitii sau sa urmeze proceduri de achizitii publice in derularea proiectelor cu fonduri structurale, ci se vor rezuma la a verifica un set limitat de criterii la atribuirea acestor proiecte.

Noile reguli vor fi valabile in cazul contractelor de achizitie publica, de concesiune de lucrari sau de servicii finantate din fonduri structurale.

Firmele private vor intra sub incidenta OU 34/2006 privind achizitiile publice numai in cazul contractelor de lucrari sau de servicii finantate ori subventionate de stat in proportie mai mare de 50%, al contractelor de lucrari in valoare mai mare de 4,8 milioane euro sau al contractului de servicii in valoare de peste 193.000 euro.

Reglementarile au fost incluse intr-un ordin emis deja de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP).

Modificarea a fost argumentata de presedintele ANRMAP, Cristina Traila (foto), prin faptul ca autoritatile de management au extins si firmelor private, fara o baza legala, dar prin elaborarea unor ghiduri sau manuale de aplicare a proiectelor europene, prevederile din OU 34/2006 privind achizitiile publice, aplicabile doar autortatilor contractante.

Firmele erau astfel obligate sa se inscrie in SEAP ca autoritate contractanta, sa isi constituie departamente de achizitii, iar decontarea sumelor cheltuite in proiect era conditionata de respectarea stricta a procedurilor de achizitii publice.

"Elaborarea unor liste unice de elemente care trebuie verificate la atribuirea acestor contracte a fost necesara, printre altele, deoarece autoritatile de management impuneau prevederi ale OU 34/2006 tuturor entitatilor private, dar care nu au calitatea de autoritate contractanta. Aplicarea acestor prevederi pentru entitatile private a fost insa excesiva si a ingreunat derularea multor contracte finantate din fonduri structurale", a declarat, potrivit Mediafax, seful ANRMAP.

Ordinul emis stabileste ca autoritatile de management trebuie sa se rezume la a verifica un set limitat de criterii in atribuirea contractelor din fonduri UE si doar in cazul in care procedura de atribuire nu face obiectul unei verificari initiate de Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice.

Citeste si:

Autoritatile de management vor verifica un set de noua criterii care trebuie indeplinite la atribuirea contractelor de achzitie publica, concesiune de lucrari sau de servicii.

Va fi verificat astfel daca anuntul de participare, cu o descriere "nediscriminatorie si suficienta", a fost publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) sau in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si daca procedura de atribuire decisa este justificata.

Autoritatile de management vor verifica si daca autoritatea contractanta a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare si selectie prevazute in anuntul de participare si daca a aplicat conditiile de evaluare prezentate in anunt.

Autoritatile de management vor mai controla si daca oferta a fost declarata castigatoare pe baza criteriilor de atribuire din anuntul de participare, precum si daca in cazul licitatiei deschise, licitatiei restranse sau cererii de oferte nu au fost operate modificari asupra ofertei castigatoare chiar pe parcursul evaluarii tuturor ofertelor depuse.

Se va verifica totodata daca participantii la licitatie au fost informati cu privire la rezultatul selectiei, in toate etapele de atribuire, si daca respectivul contract de achizitie publica a fost semnat cu respectarea conditiilor tehnice si financiare, inclusiv dupa rezolvarea unor eventuale contestatii de catre Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC).

Un ultim aspect verificat de catre autoritatile de managament va fi publicarea anuntului de atribuire in SEAP sau in Jurnalul Oficial al UE.