Cele 47 de sesizari penale au fost inaintate pentru un prejudiciu in valoare totala de 230 milioane lei.

Verificarile au vizat societatile care au raportat pierderi, au beneficiat de alocari de la bugetul de stat cu titlu de subventii sau transferuri, au concesionat bunuri proprietate publica a statului, au beneficiat de finantari rambursabile garantate de stat, au avut in gestiune/administrare bunuri din domeniul public al statului, au constituit sau au virat dividende din profitul net pentru exercitiile financiare 2007-2009.

Activitatea de control financiar vizeaza verificarea modului de administrare si utilizare a resurselor financiare si respectarea reglementarilor financiar-contabile la companiile cu capital de stat sau majoritar de stat.

Citeste si:

In urma acestor controale financiare, ANAF a reintregit patrimoniul public al statului cu suma de 2,7 miliarde lei, constand in diferente rezultate din reevaluarea unor bunuri din domeniul public al statului, investitii din fonduri publice care nu au fost incluse in valorile bunurilor din domeniul public al statului, inregistrarea in contabilitate a unor bunuri din domeniul public al statului.