Administratia Prezidentiala va primi in 2012 un buget mai mare cu 184.000 de euro fata de 2011, justificat de acordarea de medalii si de lucrarile la Muzeul Cotroceni, iar la Secretariatul General al Guvernului diminuarea bugetului e cauzata de scaderea sumelor pentru reabilitarea Palatului Victoria, scrie Mediafax.
Consilierul premierului, Andreea Paul (Vass) (foto), a explicat pentru gandul.info cum se justifica fiecare propunere de modificare a bugetelor de care vor beneficia institutiile statului anul viitor. Potrivit sursei citate, unele institutii au nevoie de mai multi bani in 2012 fata de 2011 pentru a putea atrage fonduri europene nerambursabile, altele pentru a angaja functionari (de ex. Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei), iar altele pentru a putea organiza evenimente festive (Curtea Constitutionala) sau pentru achizitionarea unui sediu in provincie. La polul opus se afla institutiile care pierd bani din motive de disponibilizari de personal (Ministerul de Interne) sau ca urmare a reducerii sumelor necesare unor programe (Ministerul Dezvoltarii Regionale).

"Suplimentarea fondurilor (pentru Administratia Prezidentiala-n.red.) de la 28,8 milioane de lei la 29,6 milioane de lei este pentru medalii si pentru Muzeul Cotroceni", a explicat Andreea Paul (Vass).

Executivul sustine ca diminuarea de la 3,44 miliarde lei la 3,15 miliarde lei la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului este in principal din cauza reducerii sumelor aferente programelor vizand "Pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor" si "Alimentarea cu apa a satelor".

Ministerul Muncii va primi mai putini bani decat in 2011 ca urmare a scaderii transferurilor din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj.

Explicatiile obtinute de gandul privind fondurile de care va beneficia fiecare dintre ministere arata ca, de exemplu, Ministerul Transporturilor si Ministerul Mediului au primit mai multi bani fata de 2011 pentru atragerea fondurilor europene nerambursabile.

Curtea de Conturi are nevoie de fonduri mai multe pentru majorarea cu 30 a numarului de posturi, precum si pentru achizitionarea unui sediu pentru Camera de Conturi Dolj, iar Agentia Nationala de Integritate are nevoie de mai multi bani, printre altele, pentru finantarea in anul 2012 a 10 posturi suplimentare, precum si pentru cumpararea unor servicii de arhivare electronica a declaratiilor de avere.

In cazul Ministerului Finantelor, suplimentarea fondurilor se explica in principal prin fondurile necesare pentru plata despagubirilor de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, la Ministerul Economiei, majorarea se datoreaza in principal asigurarii sumelor necesare pentru programul Kogalniceanu si pentru inchiderea minelor.

La Ministerul de Interne reducerea bugetului in anul 2012 e determinata si de faptul ca in cursul anului 2011 numarul de posturi din minister se diminueaza cu 10.000 de posturi.

Pentru ca au de solutionat de 10 ori mai multe contestatii fata de acum 5 ani, reprezentantii Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor au primit, prin proiectul de buget, o suma mai mare pentru 2012 decat in acest an.

Institutiile care vor beneficia de suplimentari ale alocarilor de la buget sunt:

Ministerul Mediului si Padurilor - suplimentarea de la 2,28 miliarde lei la 2,994 miliarde lei se datoreaza in principal asigurarii sumelor aferente contributiei nationale la POS Mediu.

Ministerul Sanatatii - suplimentarea de la 4,82 miliarde lei la 5,46 miliarde lei se datoreaza aplicarii prevederilor art.213 alin.(2) lit.h) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, potrivit carora contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din pensii paba in 740 de lei se suporta de la bugetul de stat.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - suplimentarea de la 14,27 miliarde lei la 14,79 miliarde lei se datoreaza in principal asigurarii sumelor aferente fondurilor externe nerabursabile pentru POS Transport.

Ministerul Finantelor Publice - suplimentarea de la 2,85 miliarde lei la 3 miliarde lei in anul 2012 fata de anul 2011 se datoreaza in principal fondurilor necesare pentru plata despagubirilor in numerar de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor aferente legilor de restituire, fiind incluse fonduri suplimentare de la bugetul de stat pentru echivalarea diminuarii Fondului Proprietatea.

Ministerul Afacerilor Externe - suplimentarea de la 540,7 milioane lei la 646,27 milioane lei se datoreaza in principal fondurilor necesare cofinantarii nationale aferente programelor finantate din Fondul Social European si din Fondul Frontierelor Externe (31,5milioane lei), finantarii din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana aferente acestor programe ( 60,5 milioane lei) precum si organizarii expozitiei EXPO 2012-Yeosu-Coreea.

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - suplimentarea de la 1,607 miliarde lei la 1,67 miliarde lei se datoreaza in principal asigurarii sumelor necesare subventionarii dobanzii aferente cardului Kogalniceanu, asigurarii sumelor necesare acoperirii angajamentelor aferente proiectului pentru inchiderea minelor, regenerarea mediului si reconstructia socio-economica a regiunilor afectare finantat din cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila precum si a asigurarii sumelor aferente contributiei nationale la POSCCE.

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale - suplimentarea de la 214,95 milioane lei la 266,44 milioane lei se datoreaza in principal asigurarii sumelor necesare acoperirii contravalorii licentelor in scoli precum si a asigurarii sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare pentru care MCSI este beneficiar de proiecte.

Curtea de Conturi - suplimentarea de la 149,4 milioane lei la 185,8 milioane lei se explica in principal prin majorarea numarului de posturi finantat cu 30 posturi pentru Autoritatea de Audit, personal care beneficiaza de prevederile Legii nr. 490/2004, derularea in anul 2012 de proiecte noi finantate din fonduri europene si asigurarii fondurilor pentru achiziionarea unui sediu pentru Camera de Conturi Dolj.

Agentia Nationala de Integritate - suplimentarea de la 13,7 milioane lei la 42,9 milioane lei este destinata in principal finantarii in anul 2012 a 10 posturi suplimentare fata de anul 2011, achizitionarii serviciilor de arhivare electronica a declaratiilor de avere si de interese si servicii asociate, serviciilor de implementare si mentenanta pentru aplicatie informatica destinata suportului administrativ al Agentiei, derularii din anul 2012 a unui proiect cu finantare nerambursabila din Programul Operational "Dezvoltarea capacitatii administrative" (22,3 milioane lei).
Ministerul Afacerilor Europene - suplimentarea de la 65,45 milioane lei la 86,7 milioane lei se datoreaza suplimentarii sumelor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN), acest minister fiind si autoritate de management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica si avand ca misiune principala cresterea gradului de absorbtie al fondurilor externe nerambursabile.

Consiliul Superior al Magistraturii - suplimentarea de la 71,7 milioane lei la 79,1 milioane lei se datoreaza in principal derularii in anul 2012 a unor proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile.

Consiliul Concurentei - suplimentarea de la 34,65 milioane lei la 41,4 milioane lei se datoreaza in principal majorarii numarului de posturi finantat cu 10 posturi si derularii de proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile.

Curtea Constitutionala - suplimentarea de la 12,44 milioane lei la 13,9 milioane lei are ca scop, in principal, asigurarea fondurilor aferente organizarii manifestarilor consacrate sarbatoririi a 20 de ani de la infiintarea Curtii.

Administratia Prezidentiala - suplimentarea fondurilor de la 28,8 milioane lei la 29,6 milioane lei este pentru medalii si pentru Muzeul Cotroceni.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - suplimentarea de la 8,78 milioane lei la 9,1 milioane lei se datoreaza necesitatii asigurarii cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii CNSC, respectiv a solutionarii contestatiilor al caror numar a crescut anual (de la 700-800 contestatii in anul 2006 la 7000-9000 contestatii in prezent).

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 - suplimentarea de la 2,39 milioane lei la 2,5 milioane lei se datoreaza cresterii numarului de beneficiari ai Legii nr.341/2004 carora li se acorda orteze, proteze, materiale sanitare etc., a cheltuielilor destinate actiunilor de comemorare a Revolutiei din Decembrie 1989, precum si a cheltuielilor pentru plata sentintelor civile.

Institutiile la care se inregistreaza diminuari ale bugetelor sunt:

Ministerul Administratiei si Internelor - diminuarea de la 9,5 miliarde lei la 7,86 miliarde lei este explicata in principal prin trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. De asemenea, reducerea in anul 2012 este si consecinta si faptului ca in cursul anului 2011 numarul de posturi din minister se reduce cu 10.000 de posturi, precum si a faptului ca in anul curent au fost prevazute fonduri pentru recensamantul populatiei si locuintelor (94,7 milioane lei), actiune specifica numai anului 2011.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - diminuarea de la 33,22 miliarde lei la 31,93 miliarde lei are drept cauza scaderea transferurilor din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in Revolutia din Decembrie 1989.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - diminuarea de la 15,9 miliarde lei la 14,97 miliarde lei este determinata in principal de reduceri ale sumelor aferente contributiei nationale la fondurile externe nerambursabile postaderare (FEADR si FEP) la nivelul de 5% precum si de reducerea sumelor aferente imprumuturilor acordate fondurilor de garantare in vederea garantarii creditelor acordate beneficiarilor proiectelor dinantare din FEN.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - diminuarea de la 3,44 miliarde lei la 3,15 miliarde lei se datoreaza in principal reducerii sumelor aferente programelor "Pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor", "Alimentarea cu apa a satelor" datorita trecerii acestora ca finantare in cadrul PNDI, precum si a finalizarii in anul 2011 a "Programelor PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila".

Secretariatul General al Guvernului - diminuarea de la 964,8 milioane lei la 712,36 milioane lei e data de scadereai sumelor pentru obiectivul de investitii "Cladire Palat Victoria" cu termen de finalizare 2011, a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile pre si postaderare, a cheltuielilor aferente sustinerii cultelor pentru care in anul 2011 bugetul SGG a avut si o suplimentare din Fondul de rezerva de 35 milioane lei, precum si a sumelor aferente recensamantului populatiei si locuintelor.

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
- diminuarea de la 8,92 miliarde lei la 8,71 miliarde lei este, in principal, determinata de reducerea sumelor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN) si a celor pentru active nefinanciare-titlu la care s-au propus sume mai mici pentru finantarea cheltuielilor de capital aferente unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care, potrivit legii, se asigura cu precadere din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant respective. In anul 2011, bugetul MECTS a fost suplimentat din Fondul de rezerva cu 86,2 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor de capital aferente unitatilor de invatamant preuniversitar.

Ministerul Culturii si Patrimoniului National - diminuarea de la 795,9 milioane lei la 600,406 milioane lei are drept cauza faptul ca in anul 2012 nu au fost cuprinse sume pentru Festivalul Enescu-care se desfasoara o data la 2 ani, precum si faptul ca au fost propuse sume mai mici la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" ca urmare a finalizarii obiectivului Biblioteca Nationala.
Ministerul Justitiei - diminuarea de la 2,25 miliarde lei la 2,13 miliarde lei este data in principal de finalizarea proiectelor PHARE si a celor finantate din fonduri externe nerambursabile.

Academia Romana - diminuarea de la 396,5 milioane lei la 354,3 milioane lei are drept cauza reducerea sumelor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN).

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - diminuarea de la 45,5 mil. lei la 20,8 mil. lei este cauzata in principal de asigurarea in anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a sumei de 21.283 mii lei necesare pentru finantarea cheltuielilor legate de reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii.

Societatea Romana de Radiodifuziune - diminuarea de la 182,67 milioane lei la 159,1 milioane lei are drept cauza diminuarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile, titlu de la care se suporta cheltuielile aferente inchirierii statiilor si circuitelor de catre SN Radiocomunicatii.

Societatea Romana de Televiziune - diminuarea de la 173,1 milioane lei la 150,2 milioane lei e data de scaderea cheltuielilor cu bunurile si serviciile, titlu de la care se suporta cheltuielile aferente inchirierii statiilor si circuitelor de catre SN Radiocomunicatii.

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - diminuarea de la 546 milioane lei la 534,8 milioane lei este cauzata de finalizarea, in anul 2011, a "Programelor PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila".

Autoritatea Electorala Permanenta - diminuarea de la 21,4 milioane lei la 15,38 milioane lei este explicat in principal prin faptul ca in anul 2011 s-au alocat sume ( 295 mii lei conform HG nr. 748/2011) din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului pentru alegeri parlamentare partiale. In anul 2011 s-au alocat fonduri pentru implementarea Registrului electoral (actiune specifica anului curent).

Senatul Romaniei - diminuarea de la 90,7 milioane lei la 85,3 milioane lei se explica in principal prin aceea ca in anul 2011 s-au alocat sume ( 11 milioane conform HG nr. 465/2011) din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului pentru finantarea cheltuielilor aferente organizarii la Bucuresti a Sesiunii Anuale a Adunarii Parlamentare NATO. Prin proiectul de buget pe anul 2012 comparativ cu bugetul institutiei pe anul 2011, exclusiv sumele din Fondul de rezerva, s-au alocat credite bugetare mai mari cu 7%.

Camera Deputatilor - diminuarea de la 210 milioane lei la 209,8 milioane lei este cauzata in principal de faptul ca in anul 2011 s-au alocat sume ( 12,1 milioane conform HG nr. 465/2011) din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului pentru finantarea cheltuielilor aferente organizarii la Bucuresti a Sesiunii Anuale a Adunarii Parlamentare NATO. Prin proiectul de buget pe anul 2012 comparativ cu bugetul institutiei pe anul 2011, exclusiv sumele din Fondul de rezerva, s-au alocat credite bugetare mai mari cu 6%, precizeaza gandul.info.

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:

Mai multe articole din secțiunea Economie »


Setari Cookie-uri