Actualul document strategic in domeniul energetic este formulat in contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si urmareste prevederile Programului de guvernare. Ca stat membru al UE, obiectivul prioritar al Romaniei va fi convergenta cu nivelul de dezvoltare european, transmite Rompres.
       
Documentul se axeaza pe obiectivele majore ale Romaniei in domeniul energiei, si anume cresterea securitatii energetice prin diversificarea surselor de aprovizionare cu resurse energetice si asigurarea tranzitelor de resurse energetice prin tara, sustinerea competitivitatii economice prin eficienta si libera concurenta in sectorul energetic, in conditiile liberalizarii totale a pietelor de energie, a transparentei, a tratamentului nediscriminatoriu si echidistant, sustinerea politicilor sociale care vizeaza asigurarea accesibilitatii energiei pentru categoriile sociale cele mai defavorizate, fara a afecta functionarea pietei, dezvoltarea si imbunatatirea functionarii pietei energiei si incadrarea sa in piata interna a UE, prin cresterea transparentei cadrului institutional si concurential si limitarea impactului sectorului energetic asupra mediului conform normelor UE din domeniu.
       
MEC a stabilit un set general de masuri care sa permita atingerea obiectivelor propuse in documentul de politica energetica. Acesta vizeaza, printre altele realizarea proiectelor de interconectare transfrontaliera, precum proiectul Nabucco (tranzitul gazelor naturale din zona Marii Caspice spre Europa de Vest prin Romania), interconectarea cu sistemul din Ungaria in zona Arad-Szeged, cu sistemul din Ucraina in zona Siret-Cernauti, cu sistemul din Bulgaria in zona Giurgiu-Ruse si proiectul PEOP (conducta de transport titei Constanta-Trieste), cresterea capacitatilor de inmagazinare subterana a gazelor naturale, pentru acoperirea varfurilor de consum pe perioada sezonului rece, precum si pentru cresterea gradului de siguranta a alimentarii cu gaze a consumatorilor, dezvoltarea sistemului national de transport, a retelelor de distributie gaze naturale si cresterea sigurantei in aprovizionare si exploatare.
       
De asemenea, documentul vizeaza si continuarea programului nuclear prin finalizarea unitatii 2 (in 2007) si 3 (dupa 2011) la Centrala Nucleara Cernavoda, realizarea de noi capacitati de productie hidroenergetica si retehnologizarea celor existente, finalizarea analizelor de oportunitate si fezabilitate privind realizarea centralei hidroelectrice de acumulare prin pompaj Tarnita-Lapustesti, continuarea procesului de retehnologizare a retelelor electrice de transport si distributie, precum si marirea gradului de interconectare cu statele din Uniunea Europeana si zona Marii Negre, pentru a beneficia de pozitia strategica a Romaniei in tranzitul de energie electrica, elaborarea Programului national de crestere a eficientei energetice pentru perioada 2006 - 2010, asociat cu un mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat si bugetele locale pentru cofinantarea programelor din acest domeniu, promovarea producerii energiei pe baza de resurse regenerabile, urmarindu-se ca energia electrica produsa din resurse regenerabile sa reprezinte 33 la suta (inclusiv centrale hidroelectrice peste 10 MW) din consumul intern brut de energie electrica, adica circa 11 la suta din consumul intern brut de energie in anul 2010 si valorificarea carbunelui cu eficienta ridicata in grupuri reabilitate si in grupuri noi, cu respectarea standardelor de mediu.
       
Se are in vedere si reducerea anuala a intensitatii energetice in perioada 2005-2008 cu 2,5 - 3 la suta fata de anul 2001, prin realizarea de masuri si proiecte de eficienta energetica tinand cont de potentialul de economisire disponibil in sectorul rezidential de circa 50 la suta si in industrie de circa 17 la suta, impunerea unor standarde de eficienta energetica in industrie, transporturi, constructii, agricultura, servicii si in sectorul rezidential (reabilitarea termica a cladirilor, sistemele de incalzire, iluminat, echipamente electrocasnice etc.), dar si continuarea investitiilor pentru reabilitarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica din orase si reducerea pierderilor de energie.
       
In acest sens, MEC a elaborat si promovat o Hotarare de Guvern privind aprobarea Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2006, prin care se aloca 50 de milioane lei pentru cofinantarea, cu pana la 30 la suta din valoare totala, programelor de crestere a eficientei energetice.