Desi nu a fost aprobat in sedinta de joi, proiectul de modificare a Codului Fiscal a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor, urmand ca sambata sa fie propus spre aprobare in sedinta de Guvern. Potrivit precizarilor Ministerului Finantelor, proiectul va fi inaintat Parlamentului la 1 iunie, modificarile urmand sa intre in vigoare incepand cu prima zi a anului 2007. Printre modificarile semnificative aduse Codului Fiscal se numara completarea definitiei contractului de leasing financiar, corelarea definitiei "persoanelor afiliate" cu directivele europene si modificarea definitiilor privind impunerea veniturilor obtinute in Romania de persoanele fizice nerezidente.

De asemenea, proiectul prevede restrangerea categoriilor de rezerve deductibile la calculul profitului impozabil pentru banci si societati de credit, eliminarea unor facilitati fiscale neconforme cu legislatia europeana si plata impozitului pe profit cu frecventa anuala. In ceea ce priveste impozitul pe venit Ministerul Finantelor a decis eliminarea scutirii de impozit pe veniturile obtinute de programatori si extinderea bazei de impunere prin fiscalizarea agriculturii.

Ministerul Finantelor propune de asemenea impozitarea microintreprinderilor cu 16%. In privinta TVA Finantele se angajeaza sa transpuna legislatia europeana in noul Cod Fiscal. In acelasi timp s-a introdus in categoria veniturilor impozabile venitul obtinut din lichidarea/dizolvarea fara lichidare a unei persoane juridice romane, venit care se impune prin retinere la sursa, cu cota de 16% si unificarea cotei unice de 16% pentru toate categoriile de venituri impozabile obtinute din Romania de nerezidenti. Va prezentam in continuare cele mai importante modificari aduse Codului Fiscal.

Definitie mai clara pentru leasing-ul financiar

Problema diferentierii clare intre leasing-ul financiar, inchiriere si leasing operational a devenit de actualitate in contextul reglementarilor BNR cu privire la activitatea institutiilor financiare nebancare. Astfel, noile reguli se aplica doar operatiunilor de leasing financiar. In acest context, o definire mai clara a acestui tip de activitate se impune pentru a evita eventualele "chichite avocatesti" folosite de companiile de leasing pentru a evita rigorile noii legi. Potrivit proiectului de modificare noua definitie este urmatoarea:

Contract de leasing financiar - orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;

c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;

d) perioada de leasing depaseste 80% din durata maxima normala de functionare a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile pentru accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului.
Contract de leasing operational - orice contract de leasing incheiat intre locator si utilizator, care transfera utilizatorului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu indeplineste nici una din conditiile mentionate la literele b) - e) de la punctul 7. Riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumpare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului.

Clientii societatilor de leasing care achiztioneaza cladiri, terenuri sau autovehicule in sistem de leasing financiar vor plati impozitele aferente acestor bunuri pe toata durata contractului, potrivit proiectului de lege privind modificarea Codului Fiscal, care urmeaza sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2007.

In prezent, cel care plateste impozitele pe cladirile, terenurile si autovehiculele achizitionate in leasing este proprietarul bunurilor, respectiv societatea de leasing, potrivit Codului Fiscal in vigoare. Dobanzile aferente ratelor de leasing vor fi cuprinse in baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, potrivit proiectului de modificare si completare a legii privind Codul Fiscal. In cazul contractelor de leasing incheiate inainte de 31 decembrie 2006 inclusiv, care se vor derula si dupa 1 ianuarie 2007, dobanzile aplicate ratelor scadente nu vor fi cuprinse in aceasta baza de impozitare.

Creste impozitul pe autoturisme

Impozitele pentru autoturismele cu motoare sub 1,6 litri vor fi dublate incepand de anul viitor, iar pentru masinile cu capacitate cilindrica peste 1,6 litri vor fi platite taxe de minimum 800 de lei pe fiecare centimetru cub. Pentru locuintele cu o suprafata mai mare de 150 de metri patrati, impozitul se va majora cu cate 10 procente pentru fiecare 100 de metri patrati.

16% pentru microintreprinderi

Microintreprinderile vor plati impozit pe profit de 16%, de la 1 ianuarie 2007, data de la care nu vor mai avea posibilitatea sa opteze intre impozitarea profitului sau a cifrei de afaceri, potrivit variantei finale de modificare a Codului Fiscal. Microintreprinderile beneficiaza in prezent de cea mai redusa cota de impunere a veniturilor. Firmele din aceasta categorie au posibilitatea sa aleaga intre doua variante - impozitarea cu 16% a profitului sau impozitarea cu 3% a cifrei de afaceri. Proiectul de modificare a Codului Fiscal ar putea sa fie discutat in sedinta de joi a Guvernului si va fi aplicat incepand cu 1 ianuarie 2007.

Cota unica aplicata la dividende si venituri din tranzactii valutare

Populatia va plati, din 2007, pentru veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, un impozit de 16%, nivel ce va fi aplicat si pentru castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, potrivit variantei finale a proiectului de modificare a Codului Fiscal.

Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare si de declarare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator. Potrivit proiectului Codului Fiscal, anul viitor, in cazul persoanelor fizice cota va fi de 16%, iar pentru companii se mentine la 10%. O persoana juridica romana care plateste dividende catre o companie din Romania are obligatia sa retina si sa verse impozitul pe dividende catre bugetul de stat.

Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea cotei de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica romana. Conditia de detinere minima va fi de 15%, incepand cu anul 2007, si 10% din 2009.
In ceea ce priveste castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, cota de impozit va fi de 16%, la fiecare tranzactie, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz.
Castigul realizat din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni similare, incepand cu data de 1 iunie 2005, se impoziteaza cu 10%.

Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni in momentul finalizarii operatiunii si al evidentierii in contul clientului.

Depozitele bancare sub 10.000 RON, neimpozate

Veniturile din dobanzile din depozitele bancare la termen in limita a 10.000 de lei vor fi scutite de la plata impozitului, de la 1 ianuarie 2007, data de la care sunt exceptate de la impozitare si dobanzile la depozitele la vedere sau conturi curente, potrivit variantei finale de modificare a Codului Fiscal.

Exceptate de la impozitare sunt veniturile din dobanzi generate de un depozit la termen in limita unui plafon de 10.000 de lei pe an sau 2.000 de euro/an, inclusiv, constituit incepand cu 1 ianuarie 2007, la o singura unitate bancara, pentru fiecare contribuabil, se arata in proiectul Ministerului Finantelor.

Aceste castiguri sunt neimpozabile numai daca, la constituirea depozitului la termen, contribuabilul completeaza o declaratie pe proprie raspundere prin care specifica faptul ca nu mai beneficiaza de aceasta facilitate la alte unitati bancare. In ceea ce priveste veniturile obtinute din dobanzile la depozitele la vedere sau conturi curente, scutirea se aplica doar daca in cursul lunii ratele sunt mai mici sau egale cu nivelul ratelor de referinta pe pietele interbancare la depozitele la o luna.

In cazul depozitelor constituite dupa 1 ianuarie 2006 pentru care dobanda trece de acest nivel se plateste un impozit de 16%. Veniturile din dobanzi aferente titlurilor de stat si obligatiunilor municipale raman in categoria castigurilor neimpozitate. In schimb, nu vor mai fi scutite veniturile din dobanzi aferente titlurilor emise de Agentia Nationala pentru Locuinte si alte entitati emitente de obligatiuni, care vizeaza constructia de locuinte. In categoria veniturilor impozabile cu 16%, ca si in prezent, sunt incadrate dobanzile aferente depozitelor la termen constituite dupa 1 ianuarie 2007, precum si instrumentele de economisire dobandite sau contractele civile incheiate dupa aceasta data.

In situatia in care aceste instrumente au fost constituite anterior datei de 1 ianuarie 2007 si sunt scadente dupa aceasta data, impozitul se calculeaza aplicand cota de la momentul constituirii. Pentru depozitele la termen, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate, depozite la termen, la vedere sau la conturi curente constituite anterior datei de 1 ianuarie 2007, dar scadente dupa acest moment, se va aplica cota de impozit de la data constituirii.

In prezent, dobanzile aferente depozitelor la termen, instrumentelor de economisire dobandite, contractelor civile incheiate dupa 1 ianuarie 2006 sunt impozitate cu 16%, iar cele constituite anterior acestei date sunt taxate cu 1% sau 10%. Pentru aceste venituri, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de castiguri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. In situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate in baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza la momentul platii dobanzii.

Impozit pe schimb imobiliar

Impozitul de 16% va fi aplicat, incepand de anul viitor, si pentru cladirile dobandite prin schimb imobiliar sau cele aduse ca aport in natura la capitalul social al societatilor comerciale. Sistemul actual de impozitare a veniturilor din tranzactiile imobiliare va fi mentinut in 2007, cand vor fi aplicate modificarile la Codul Fiscal, dupa ce Ministerul Finantelor a renuntat la varianta introducerii unui impozit de 2% din valoarea proprietatii.

Programatorii vor fi "fiscalizati"

Ministerul Finantelor a decis eliminarea scutirii de impozit a veniturilor din salarii ca urmare a activitatii de programare informatica, incepand cu 1 ianuarie 2007, masura ceruta expres de Consiliul Concurentei.

Producatorii de gaze, ajutati de Finante

Producatorii de gaze naturale vor fi scutiti, de la 1 ianuarie 2007, de la plata impozitului de 7,40 euro/1.000 metri cubi pentru cantitatile livrate, potrivit proiectului de lege pentru modificarea Codului Fiscal.
La nivelul productiei interne de gaze naturale de anul trecut, de 12,9 miliarde metri cubi, valoarea acestui impozit ar insuma aproximativ 95 milioane de euro. Pentru titeiul din productia interna, companiile vor plati in continuare acelasi impozit, de 4 euro/tona, la momentul livrarii.
Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea sumei fixe asupra cantitatilor livrate si se vireaza la bugetul de stat. Sunt scutite de la plata acestui impozit cantitatile de titei din productia interna exportate direct de agentii economici producatori.

Codul Fiscal trebuie adoptat rapid

Romania trebuie sa adopte cat mai curand posibil Codul Fiscal si sa finalizeze procedurile pentru imbunatatirea colectarii accizelor, a reiesit din discutiile care au avut loc in cadrul reuniunii Subcomitetului de Asociere Romania UE legat de vami, impozitare, droguri si spalarea banilor. "Reprezentantii Comisiei Europene au apreciat imbunatatirea colectarii TVA si au exprimat necesitatea intaririi capacitatii administrative in ceea ce priveste colectarea accizelor", se arata intr-un comunicat al Ministerului Integrarii Europene, remis, vineri, agentiei Mediafax, dupa sedinta Subcomitetului de Asociere Romania UE nr. 8 "Vama, impozitare, droguri si spalarea banilor".

Conform sursei citate, expertii comunitari au insistat asupra necesitatii adoptarii "cat mai curand posibil" a Legii Curtii de Conturi. "Neadoptarea acestui act normativ a facut ca Raportul Comisiei Europene din 16 mai sa contina o evaluare negativa asupra acestui domeniu", considera MIE. In comunicat se mai arata ca, din discutiile care au avut loc in cadrul reuniunii, Romania trebuie sa adopte "cat mai curand posibil" si Codul Fiscal si sa finalizeze procedurile pentru imbunatatirea colectarii accizelor.

Potrivit Ministerului Finantelor, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului Fiscal va fi discutat saptamana viitoare in Guvern, iar dupa aprobare va fi inaintat in procedura de urgenta Parlamentului, astfel incat sa existe timpul necesar pentru ca dezbaterile parlamentare sa fie finalizate pana la 1 iulie 2006. In domeniul combaterii traficului de droguri, au fost evidentiate eforturile privind consolidarea capacitatii administrative a Agentiei Nationale Anti-Drog. "In ceea ce priveste activitatea Autoritatii Nationale a Vamilor, au fost apreciate evolutiile pozitive din ultimii ani, in procesul de pregatire a acestei institutii pentru trecerea la Uniunea Vamala ca parte a Pietei Interne a Uniunii Europene", precizeaza MIE.

Referitor la spalarea banilor, s-a evidentiat necesitatea consolidarii capacitatii administrative, precum si a asigurarii deplinei armonizari cu acquis-ul comunitar. Dezbaterile din cadrul reuniunii acestui subcomitet au avut in vedere si respectarea calendarului privind schimbul electronic de informatii cu statele membre UE privind TVA si accizele, astfel incat in prima parte a lunii iulie sa poata incepe primele teste de conformitate. Reuniunea a fost prezidata de seful Unitatii Romania din cadrul Directiei Generale Extindere a Comisiei Europene, Wenceslas De Lobkowicz si de secretarul de stat in MIE, Leonard Orban. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Codului Fiscal va fi discutat saptamana viitoare in Guvern, iar dupa aprobare va fi inaintat in procedura de urgenta Parlamentului, astfel incat sa existe timpul necesar pentru ca dezbaterile parlamentare sa fie finalizate pana la 1 iulie 2006.
Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:Mai multe articole din secțiunea Economie »


Setari Cookie-uri