Agentia Nationala de Administrare Fiscala va percepe tarife cuprinse intre 1.000 de euro si 20.000 de euro pentru emiterea solutiilor fiscale individuale anticipate si a acordurilor de pret in avans, fondurile urmand sa fie destinate stimularii personalului. Prevederea este inclusa intr-un proiect de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea Codului de Procedura Fiscala. Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans sunt acte administrativ fiscale emise de Ministerul Finantelor Publice in vederea solutionarii unor cereri ale contribuabililor.

In primul caz se stabileste reglementarea unor situatii fiscale viitoare, iar situatia a doua se refera la stabilirea conditiilor si modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe de timp, preturile de transfer, in cazul tranzactiilor efectuate intre societati afiliate. Pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate tariful va fi de 1.000 de euro. In ceea ce priveste emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans, marii contribuabili (companii care au obtinut o cifra de afaceri mai mare sau egala cu 50 milioane de lei - n.r.) vor plati taxe de 20.000 de euro, respectiv 15.000 de euro.

Celelalte categorii de contribuabili vor achita tarife de 10.000 de euro si, respectiv, 6.000 de euro. In schimb, daca in perioada de valabilitate a acordului valoarea consolidata a tranzactiilor incluse in acord depaseste echivalentul in lei a patru milioane de euro, la cursul comunicat de BNR la data de 31 decembrie a anului fiscal pentru care se depune raportul privind modul de realizare a termenilor si conditiilor acordului, se aplica tarifele folosite in cazul marilor contribuabili. Aceleasi taxe vor fi percepute si daca societatile isi schimba categoria de incadrare si urmeaza sa fie clasificate ca mari contribuabili. Diferenta de tarif va fi achitata la data depunerii raportului in care se constata depasirea plafonului sau incadrarea in categoria mari contribuabili.