Guvernul a asigurat in acest fel finantarea necesara pentru plata sprijinului acordat producatorilor agricoli de tutun, pentru productia livrata in perioada 1 ianuarie 2006 - 30 aprilie 2006. Producatorii agricoli de tutun, persoane fizice sau juridice, beneficiaza de sprijinul direct din partea statului sub forma de prima de productie.

Valoarea primei acordate pe kilogramul de tutun este stabilita pe grupe de varietati. Sprijinul direct al statului se acorda producatorilor agricoli de tutun care cultiva, in baza contractului de vanzare-cumparare a tutunului incheiat cu unitatile prim-procesatoare si care fac dovada ca suprafetele plantate sunt inregistrate in registrul agricol iar in cazul persoanelor juridice, in registrul exploatatiilor agricole.

Plata sprijinului direct se face de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si ale municipiului Bucuresti, direct in contul beneficiarului. Conform prevederilor Legii privind organizarea pietei tutunului brut in Romania, livrarea tutunului se realizeaza pana la data de 30 aprilie a anului urmator anului de recolta.

Sprijinul financiar pentru tutunul livrat in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2006 urmeaza sa fie platit din sumele disponibilizate prin actul normativ adoptat miercuri.