Potrivit actului normativ, in cazul ajutoarelor de stat care se incadreaza in categoriile exceptate de la obligatia notificarii, Comisia Europeana trebuie informata cu privire la respectarea legislatiei si cu inceperea acordarii acestor ajutoare. Prevederile ordonantei nu se aplica in cazul ajutorului de stat pentru agricultura si piscicultura.

Competentele privind autorizarea ajutoarelor de stat sunt detinute in prezent de Consiliul Concurentei. Dupa 1 ianuarie 2007, Consiliul va indeplini rolul de autoritate de contact in relatia cu Comisia Europeana si cu autoritatile si institutiile publice, inclusiv cu institutiile publice implicate in procesul de privatizare, cu alti furnizori de ajutor de stat si cu beneficiarii de ajutor de stat, informeaza NewsIn.

De asemenea, Consiliul Concurentei va acorda asistenta de specialitate in domeniul ajutorului de stat autoritatilor, altor furnizori si beneficiarilor de ajutor de stat. Consiliul publica pe site-ul sau, care devine punct national de informare, informatiile publice privind adoptarea de catre Comisia Europeana a deciziilor in domeniul ajutorului de stat si monitorizeaza ajutoarele de stat in baza raportarilor, informatiilor si a datelor transmise de furnizori.

Consiliul Concurentei va elabora raportul anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania, care va fi supus aprobarii Guvernului, si transmis Comisiei Europene. Raportul anual privind ajutoarele de stat cuprinde date si informatii despre ajutoarele de stat acordate in ultimii trei ani, inclusiv anul pentru care se face raportarea, in special cu privire la valoarea, obiectivul, tipul si modalitatile de acordare a acestora.

Potrivit actului normativ adoptat joi, beneficiarul unui ajutor de stat este obligat sa ramburseze ajutorul a carui recuperare a fost ceruta de Comisia Europeana. Ajutorul de stat care trebuie rambursat include si dobanda aferenta. in cazul in care beneficiarul nu ramburseaza ajutorul de stat, furnizorul, in baza deciziei Comisiei Europene, se va adresa Curtii de Apel Bucuresti pentru anularea actului prin care a fost acordat ajutorul.

Ordonanta prevede totodata ca furnizarea de informatii si documente inexacte sau incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate de Consiliul Concurentei, in termenele stabilite, se sanctioneaza cu avertisment sau amenda cuprinsa intre 5.000 si 40.000 de lei. Aceleasi sanctiuni se aplica si pentru refuzul de a se supune controlului sau pentru refuzul de a acorda explicatiile cerute. Contraventiile se constata si se sanctioneaza de Consiliul Concurentei sau de catre furnizori autoritati publice, dupa caz, prin persoane imputernicite.