Ministerul Muncii propune modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, atat in ceea ce priveste informatizarea sistemului de evidenta a comisionului prevazut de aceasta lege, cat si in ceea ce priveste modernizarea sistemului de evidenta a documentelor depuse de catre angajatori la inspectoratul teritorial de munca in conformitate cu prevederile legii.

Prin proiectul de act normativ, se propune ca dovezile de calculare a drepturilor salariale sa constituie titluri de creanta prin care se stabileste si se individualizeaza creanta privind comisionul datorat.
In acest mod nu va mai fi necesara obtinerea unei hotarari judecatoresti si investirea acesteia cu titlu executoriu in vederea recuperarii sumelor datorate, aceasta realizandu-se direct de catre executorii judecatoresti pe baza dovezilor de calculare a drepturilor salariale care constituie titluri executorii la data la care creanta este scadenta. MMSSF mentioneaza ca, in prezent, executarea silita a debitorilor se realizeaza potrivit legislatiei dreptului comun, ceea ce conduce la scurgerea unui termen foarte mare pana la recuperarea sumelor datorate.

O alta modificare are in vedere eliminarea obligatiei angajatorilor de a depune la inspectoratul teritorial de munca actele ce atesta plata lunara a contributiei pentru asigurarile sociale de stat si a contributiei la constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj. Aceasta modificarea reprezinta atat o masura de debirocratizare, cat si o masura de simplificare a documentelor legate de actul administrativ.

Interdictie pentru pastrarea cartilor de munca de catre SRL-uri

Pastrarea si completarea carnetelor de munca se realizeaza in prezent de catre inspectoratele teritoriale de munca, precum si de catre angajatori pentru salariatii acestora. Prin art. 10 alin. (1) din Legea nr. 130/1999 exista posibilitatea ca societati comerciale specializate sa fie acreditate in vederea pastrarii si completarii carnetelor de munca.

Se mentioneaza, de asemenea, ca pana in prezent nu au fost acreditate societati comerciale pentru prestarea acestor activitati.

Avand in vedere ca pana la data de 30 iunie 2007 carnetele de munca ale salariatilor vor fi eliberate salariatilor, prin proiectul de modificare a Legii nr. 130/1999, Ministerul propune eliminarea posibilitatii ca societati comerciale specializate sa fie acreditate in vederea pastrarii si completarii carnetelor de munca.
Acest aspect va permite simplificarea formalitatilor cu privire la eliberarea carnetelor de munca.

Derogare la Registrul Unic de control

In alta ordine de idei, fiindca lupta cu practicarea muncii fara forme legale a reprezentat o prioritate a Guvernului, acesta propune prin MMSSF ca in aceste cazuri sa fie instituita o derogare de la prevederile Legii nr. 252/2003 privind registrul unic de control, in sensul ca acesta sa fie completat dupa efectuarea controlului.

De asemenea, pentru cresterea gradului de colectare a sumelor provenite din amenzile contraventionale aplicate, care se fac venit la bugetul de stat, precum si pentru reducerea numarul de plangeri contraventionale inaintate instantelor judecatoresti propunem introducerea posibilitatii achitarii de catre contravenienti pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore a jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazut pentru fapta savarsita.

De mentionat ca, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 aceasta precizare trebuie cuprinsa in mod expres in fiecare act normativ prin care sunt stabilite contraventii.


Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Economie »Citeste si
Split TVA: Cum sunt afectate companiile IT