Potrivit unui comunicat al DMS, remis NewsIn, angajatorii romani care vor sa detaseze muncitori in Spania trebuie sa depuna toata documentatia la autoritatile spaniole inainte de detasarea propriu-zisa. In caz contrar, firmele pot fi sanctionate cu amenzi de la 301 la 600 de euro.

Astfel, inainte de sosirea muncitorilor in Spania, firma romaneasca trebuie sa depuna la Biroul de Munca din provincia in care se va desfasura activitatea un dosar care sa cuprinda o scrisoare de prezentare a firmei si prin care sa se comunice detasarea lucratorilor romani. Notificarea detasarii va cuprinde datele de identificare ale intreprinderii care dispune detasarea si actele de inregistrare a firmei in Romania si codul fiscal, pentru plata TVA.

De asemenea, dosarul trebuie sa mai cuprinda datele personale si calificarea lucratorilor detasati (se anexeaza copii dupa pasapoartele acestora), copii dupa contractele de munca ale acestora si ordinele de detasare. Alte documente obligatorii sunt atestarea ca lucratorii sunt inscrisi si cotizeaza in sistemul de asigurari sociale din Romania, imputernicirea pentru reprezentantul firmei in fata autoritatilor spaniole, datele de identificare ale intreprinderii beneficiare a serviciilor prestate si contractul de prestari servicii incheiat cu beneficiarul spaniol. Firma care dispune detasarea va mentiona, in mod expres, ca este informata cu privire la prevederile Legii nr. 45/1999, privind libera circulatie a lucratorilor si le va respecta intocmai. Toate documentele se prezinta in fotocopie, iar cele redactate in limba romana, impreuna cu traducerea legalizata.

Potrivit legislatiei spaniole, intreprinderile care detaseaza lucratori trebuie sa le asigure acestora conditiile prevazute in legislatia muncii spaniole in ceea ce priveste timpul de munca, salariul minim, egalitatea si nediscriminarea din motive de sex, nationalitate, stare civila, varsta (in limitele prevazute de lege), rasa, conditie sociala, religie, apartenenta politica, afiliere sindicala, limba sau dizabilitati fizice, psihice sau senzoriale.

Intreprinderile care detaseaza lucratori trebuie sa le asigure acestora salariul minim prevazut de legislatia spaniola, respectiv in contractele colective de munca aplicabile provinciei si profesiei. Prin salariul minim se intelege salariul de baza (fara a se compensa impozitele si cotizatiile de securitate sociala in sarcina lucratorului) plus adaosurile salariale, gratificatii extraordinare si, daca este cazul, ore suplimentare si munca de noapte.

Comunicatul DMS mai informeaza ca omisiunea, in cadrul comunicarii catre Biroul de munca, a unuia din documentele solicitate, mentionate mai sus, sau furnizarea unor informatii inexacte constituie infractiune usoara si se sanctioneaza cu amenda de la 30 la 300 de euro. De asemenea, prezentarea comunicarii detasarii ulterior inceperii acesteia este coniderata infractiune grava si se sanctioneaza cu amenda de la 301 la 600 de euro, iar lipsa comunicarii detasarii sau ascunderea datelor cuprinse in aceasta se considera infractiune foarte grava si se sanctioneaza cu amenda de la 601 la 3.000 de euro.