In ceea ce priveste creditele pe termen scurt, mediu si lung, acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondului european pentru pescuit, in scopul realizarii de investitii, procentul de garantare va fi, dupa caz, de 70%-100% din valoarea creditului, se arata intr-un comunicat al FNGCIMM. In cazul imprumuturilor pe termen scurt, acordate in scopul asigurarii surselor de finantare necesare realizarii productiei, procentul de garatare va fi de pana la 50% din valoarea creditului.

Beneficiarii eligibili sunt IMM-urile care se incadreaza in conditiile specifice Programului, precum societati comerciale, asociatii agricole, persoanele fizice autorizate si asociatii de fermieri, consilii locale si asociatii ale consiliilor locale pentru proiecte de infrastructura rurala, directiile sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, persoane fizice si juridice private pentru proiecte din domeniul silviculturii, alti beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondului European pentru pescuit.

Fondul a fost infiintat in 2002 pentru sustinerea procesului de dezvoltare a sectorului IMM din Romania prin facilitarea accesului acestora la sursele de finantare oferite de bancile comerciale.