Colegiul Director al AVAS a aprobat prelungirea cu 30 de zile a ofertei de vanzare a actiunilor SC IAR SA Ghimbav, pana la data de 22 august.

AVAS a reluat negocierile cu firma Eurocopter –SAS Franta, dupa ce comisia de negociere a solicitat precizari si completari privind documentele de precalificare si participare depuse.

Potrivit documentului citat, aceasta este a treia prelungire cu 30 de zile peste cele 180 de la publicarea anuntului de vanzare. in acest termen vor fi analizate si implicatiile prevederilor OUG nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, prin care 2.622.273 actiuni, reprezentand 13,89% din capitalul social, actiuni detinute de AVAS ar urma sa fie transferate la Fondul Proprietatea, modificandu-se astfel oferta AVAS.

AVAS detine un 64,89% din actiunile IAR Ghimbav. Obiectul de activitate al companiei brasovene il reprezinta constructia si reparatia de aeronave si nave.

Citeste si:

De asemenea, Colegiul Director al AVAS a aprobat prelungirea cu 30 de zile a ofertei de vanzare a pachetului de actiuni detinut la INTEC Bucuresti. Oferta initiala era valabila pana la 1 august. Privatizarea se face prin metoda negocierii pe baza de oferte tehnice. Cei trei ofertanti, SC BG MANAGEMENT CONSULTANTS SRL in consortiu cu persoana fizica Dinescu Lucian, consortiul format din SC A2 IMPEX SRL, SC UTTIS INDUSTRIES SA, SC CEROB SRL, ASOCIAtIA PAS INTEC 2004 si SC ATLASSIB SRL SIBIU au fost eliminati de la negocieri deoarece au obtinut un punctaj de precalificare sub 60 de puncte, punctaj minim impus de prevederile HG nr. 2193/2004. Primii doi ofertanti au contestat deja in justitie eliminarea de la negocieri.

Valabilitatea ofertei de vanzare a pachetului de actiuni a fost prelungita pana la data de 31 august, avand in vedere ca potrivit Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare “ institutia publica implicata poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de vanzare pentru perioade succesive ce nu pot depasi 30 de zile fiecare si care nu pot insuma mai mult de 180 de zile ”.

De asemenea, tot cu 30 de zile a fost aprobata si valabilitatea ofertei de privatizare a pachetului de actiuni detinut la SC FAMOS SA Suceava, oferta fiind astfel valabila pana la data de 18 august. Prelungirea termenului este necesara pentru ca AVAS sa finalizeze negocierile cu ofertantul SC TOP GENKO SA.