Oficiul National al Registrului Comertului va edita si difuza un buletin privind procedurile de reorganizare judiciara si faliment, precum modelul de citatii, convocari, notificari si comunicari ale hotararilor judecatoresti pronuntate de instantele de judecata specializate. Buletinul va fi editat si difuzat in format electronic, dar si pe suport de hartie. Costurile de editare vor fi acoperite din excedentul bugetar al ONRC pe 2004, in suma de 215 miliarde de lei.