AVAS va vinde 238.364 de actiuni, reprezentand 72,99263 % din capitalul social al Iprochim S.A. Bucuresti. Pentru participarea la negociere, potentialii cumparatori pot depune la AVAS documentele de precalificare si de participare, oferta tehnica si oferta financiara, pana la data limita de 29 noiembrie. Plicul ce va contine documentele de precalificare va fi deschide tot la 29 noiembrie, in prezenta tuturor potentialilor cumparatori. Garantia de participare la negociere este de 119.182 lei.

La negociere vor putea participa numai ofertantii care indeplinesc cateva criterii de precalificare: inexistenta unor sanctiuni penale de tipul gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita.

Pot participa la privatizare numai persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, care in mod direct sau prin intermediul societatilor la care sunt actionari majoritari nu au inrautatit in mod vadit situatia economico-financiarã a unor societati comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii cu intarziere a obligatiilor asumate prin contractele de vanzare-cumparare actiuni incheiate cu FPS sau AVAS. Printre conditii se mai numara si experienta in domeniu dar si capacitatea de a prelua o noua afacere.

"Ofertantii care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor catre furnizorii de resurse energetice si apa conform dispozitiilor O.U.G nr. 57/2002 sunt exclusi de la negociere", precizeaza reprezentantii AVAS.