Metoda de vanzare a institutelor de cercetare presupune evaluarea unei oferte care are doua componente, o oferta tehnica, ce reprezinta 60% din punctajul total, si o oferta financiara, ce reprezinta 40% din punctajul total.

Consortiul a avut o oferta financiara de 301,396 lei/actiune, a reusi sa adune 87,053 puncte si urmeaza sa negocieze cu AVAS clauzele contractului de vanzare-cumparare de actiuni.

Pentru a respecta legislatia europeana in domeniul ajutorului de stat, AVAS va notifica Comisia Europeana (CE) cu privire la privatizare, inceperea negocierilor pentru contractul de vanzare-cumparare fiind amanata pana la primirea unui raspuns de la oficialii CE.

De asemenea, pentru a alinia prevederile legislatiei in domeniul privatizarii la normele europene privind ajutorul de stat, inclusiv cele referitoare la trecerea in proprietate privata a institutelor de cercetare, AVAS a inaintat spre avizare ministerelor de resort un proiect de act normativ. Acest proiect nu a fost avizat favorabil de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Citeste si:

Oferta AVAS insumeaza 238.364 de actiuni Iprochim, reprezentand 72,99263% din capitalul social. Societatea este specializata in activitati de arhitectura, inginerie.

Din opt ofertanti care au depus documente pentru participare la negociere, la punctarea ofertei finale au ramas in competitie cinci. Astfel, urmatorul clasat dupa consortiul castigator a fost un alt consortiu format din Grup Feroviar Roman SA, Global Partener COM S.R.L. si Hubca Gheorge, care a obtinut 85,078 puncte. Urmeaza in ordine descrescatoare Inceplast SA (58,297 puncte), Iprinef SA (52,179 puncte) si Consorþiul Ipromet-T (51,108 puncte).

Iprochim a fost lansat la privatizare in data de 24 octombrie 2007, prin metoda negocierii cu selectie pe baza de oferte tehnice.