Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o hotarare privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor, care, in opinia reprezentantilor Executivului, va reduce decalajul dintre valoarea produsului intern brut pe locuitor din Romania si media din Uniunea Europeana.

Beneficiarii ajutorului de stat pentru dezvoltarea regionala sunt agentii economici care investesc echivalentul in lei a cel putin 100 milioane euro si creeaza de la 500 de locuri de munca in sus, ca urmare a realizarii investitiei initiale. Ajutorul de stat se acorda, in acest caz, doar pentru investitiile considerate initiale - cele prin care se creeaza o unitate noua, se extinde o unitate existenta, se diversifica productia unei unitati sau se schimba fundamental procesul de productie al unei unitati existente.

Cuantumul ajutorului de stat se calculeaza in functie de valoarea investitiei si de plafonul valabil pentru regiunea in care se face investitia initiala. Plafonul este 40% pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si de 50% pentru celelalte sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Ajutorul de stat se poate cumula cu ajutorul acordat din fonduri comunitare.

Durata schemei de ajutor de stat este de cinci ani, respectiv perioada 2008-2012, cu posibilitatea prelungirii pana in 2013. Bugetul total maxim al schemei este echivalentul in lei a 575 milioane de euro, iar bugetul mediu anual este de 115 milioane de euro, in limita plafoanelor bugetare anuale stabilite in perioada celor cinci ani.