"Data de 11 august 2008 a reprezentat ultimul termen pana la care Metalexportimport mai putea sa-si respecte clauzele si investitiile asumate prin contractul de privatizare. Nu a facut-o, iar AVAS are responsabilitatea viitorului acestei societati si a oamenilor de acolo. Aplicam legea si ne asiguram ca statul roman nu va fi prejudiciat ca urmare a acestei situatii", a declarat Constantin Botez, vicepresedinte AVAS pe probleme de postprivatizare.

Potrivit contractului, in situatia nerealizarii angajamentelor investitionale asumate de cumparator cu scadenta la 30 iunie 2008, AVAS va proceda la executarea gajului pe pachetul de actiuni si va actiona in instanta cumparatorul pentru desfiintarea pe cale judiciara a contractului de vanzare-cumparare de actiuni cu retinerea tuturor sumelor achitate de catre cumparator in contul contractului, in conformitate cu prevederilor contractuale.

Astfel, AVAS va trece la punerea in aplicare a executarii gajului constituit in favoarea AVAS asupra pachetului de 22.808.542 actiuni emise de Fortus Iasi si gajate pentru garantarea realizarii angajamentelor investitionale asumate prin contract.

Citeste si:

De asemenea, va cere plata penalitatilor datorate cu titlu de daune interese calculate, pana la data de 11 august 2008, in conformitate cu prevederile contractului, in valoarea totala de 713.013,56 euro, din care 136.815,84 euro pentru neindeplinirea la scadenta din 30 iunie 2008 a angajamentului privind capitalul de lucru in valoare de 977.256 euro, 212.309,72 euro pentru neindeplinirea la scadenta din 30 iunie 2008, a angajamentului investitional asumat in valoare de 1.516.496 euro si 363.888 euro datorate pentru nerespectarea obligatiei privind vanzarea de active.

Totodata, AVAS va solicita si alte daune interese decat cele precizate anterior care vor fi stabilite in fata instantelor de judecata in baza unui raport de expertiza intocmit de persoane fizice sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni conform prevederilor din contract.

Contractul de privatizare al Fortus Iasi a fost semnat la data de 28 iunie 2003, iar transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor a fost realizat la 25 septembrie 2003. De la data realizarii transferului dreptului de proprietate si pana in prezent contractul a fost in monitorizarea postprivatizare a AVAS care a notificat permanent cumparatorul pentru nerealizarea clauzelor contractuale asumate.