La sfarsitul anului 2007, isi desfasurau activitatea in cercetare-dezvoltare 42.484 salariati, numar relativ constant cu cel inregistrat la sfarsitul anului 2006. Cheltuielile totale efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, in anul 2007, au insumat 2177,3 milioane lei, reprezentand o pondere de 0,54% din produsul intern brut1), comparativ cu 0,46% in anul 2006.

La 31 decembrie 2007, lucrau in activitatea de cercetare-dezvoltare 42.484 persoane (din care 19.544 erau femei, reprezentand 46,0 %), comparativ cu 42.220 salariati la 31 decembrie 2006 (din care 19.167 erau femei, reprezentand 45,4%).

Pe domenii stiintifice, salariatii din activitatea de cercetare-dezvoltare cu ponderea cea mai mare se regasesc in domeniul stiintelor ingineresti si tehnologice - 48,2%, urmat de domeniul stiintelor naturale si exacte, cu o pondere de 21,1%.

Numarul cercetatorilor din aceste domenii este semnificativ, respectiv 15.023 persoane (din care 40,2% femei) in domeniul stiintelor ingineresti si tehnologice si 6.505 persoane (din care 48,1% femei) in domeniul stiintelor naturale si exacte.

Dupa nivelul de pregatire profesionala, din numarul salariatilor existenti la sfarsitul anului 2007 in activitatea de cercetare-dezvoltare 34.190 au studii superioare (80,5% din total), 2.436 au studii postliceale si de maistri (5,7%) , 5.174 au studii liceale, profesionale si de ucenici (12,2%), iar 684 au alte forme de pregatire (1,6%).

In anul 2007, comparativ cu anul 2006, s-a imbunatatit structura salariatilor care lucreaza in activitatea de cercetare-dezvoltare, ca urmare a cresterii numarului de doctori la 14.228 persoane fata de 12.309, iar a femeilor cu titlu de doctor la 6.088 fata de 4.676.

Din salariatii care au desfasurat activitate de cercetare-dezvoltare, in anul 2007, dupa orele efectiv lucrate, 62,5% au lucrat cu norma intreaga (fata de 64,0% in anul 2006) si 37,5 % cu norma partiala (fata de 36,0% in anul 2006), ceea ce a determinat scaderea numarului salariatilor in echivalent norma intreaga cu 1.825 persoane.

Pe categorii de ocupatii, majoritatea salariatilor din activitatea de cercetare-dezvoltare era formata din cercetatori, respectiv 30.740 persoane ( 72,4% din total), in crestere cu 1,1 puncte procentuale, fatǎ de anul 2006.

Pe grupe de varsta, in cadrul cercetatorilor, in anul 2007 fata de anul 2006 a crescut ponderea persoanelor cu varsta pana la 34 ani (26,4% fata de 23,6%) si a persoanelor cu varsta peste 55 ani (24,3% fata de 21,0%).

Ponderea cercetatorilor cu varsta intre 35 si 54 ani a scazut in anul 2007 la 49,3% fata de 55,4% in anul 2006. In anul 2007, au fost cheltuite pentru activitatea de cercetare-dezvoltare in cele patru sectoare de executie 2177,3 milioane lei, din care 1742,7 milioane lei, respectiv 80,0% cheltuieli curente si 434,6 milioane lei respectiv 20,0% cheltuieli de capital.

In anul 2007, a continuat preocuparea pentru dotarea unitatilor care au desfasurat activitate de cercetare-dezvoltare, ponderea cheltuielilor de capital a crescut cu 4,3 puncte procentuale fata de anul 2006.

Din cheltuielile totale si curente pentru cercetare-dezvoltare, in proportie egala, respectiv circa 45% sunt destinate cercetarii cu caracter aplicativ si cercetarii cu caracter fundamental si sub 10% dezvoltarii experimentale.

Dupa sursele de finantare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare in anul 2007, ponderea cea mai ridicata o detin fondurile publice (67,1% fata de 64,1% in anul 2006), urmate de sursele de la intreprinderi (26,9% fata de 30,4%).

Din fondurile publice cele mai mari sume au primit unitǎtile din sectorul guvernamental (42,8%), urmate de unitǎtile din sectorul invǎtǎmant superior (30,7%) si unitǎtile din sectorul intreprinderi (26,4%).Intensitatea cercetarii (calculata ca raport intre cheltuielile totale de cercetare-dezvoltare si produsul intern brut) in anul 2007, a inregistrat o pondere de 0,54%, comparativ cu 0,46% in anul 2006.

Cheltuiala provenita din fondurile publice detine o pondere in produsul intern brut de 0,36% in anul 2007, fata de 0,29% in anul 2006.


Te-ar putea interesa si:


Mai multe articole din sectiunea Economie »Citeste si