Procesul de adaptare a Romniei la cerintele Uniunii Europene privind protectia mediului este considerat unul dintre cele mai costisitoare aspecte ale integrarii. Specialistii nainteaza cifre care ajung la 30 de miliarde euro pentru urmatorii 15 ani. O parte din aceste costuri pot fi acoperite din surse puse la dispozitie de Administratia Fondului pentru Mediu, institutie aflata n coordonarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
n perioada 15 august-10 septembrie 2005, la Administratia Fondului de Mediu (AFM) se pot depune aplicatii pentru finantarea de proiecte din cinci domenii: Controlul si reducerea poluarii aerului, apei si solului, Protectia resurselor naturale, Gestionarea deseurilor, inclusiv a celor periculoase, Protectia si conservarea biodiversitatii si Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului. Sprijinul acordat de AFM consta n finantarea sau cofinantarea proiectelor prin credite rambursabile ori nerambursabile sau n sustinerea totala ori partiala a unor dobnzi ale creditelor acordate de banci. Firmele care doresc sa intre n acest program trebuie sa stie ca nu vor fi admise daca au sponsorizat sau au finantat activitati cu efect negativ asupra mediului.

Credite cu dobnda de 5%

n cadrul capitolului privind Controlul si reducerea po-luarii aerului, apei si solului, AFM finanteaza activitati legate de conformarea instalatiilor pentru care s-au obtinut perioade de tranzitie, nfiintarea, modernizarea sau reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate si utilizarea unor tehnologii curate n industria de prelucrare a resurselor naturale. Sprijinul financiar poate fi acordat pentru achizitia de instalatii si echipamente tehnologice, echipamente de monitorizare, utilizarea unor tehnologii curate pentru reducerea poluarii aerului, apei si solului, inclusiv constructii-montaj pentru acestea. Durata proiectului este de maximum 24 de luni. Finantarile se adreseaza persoanelor juridice romne cu activitate industriala, agroindustriala sau autoritatilor locale. Conditiile suplimentare sunt legate de achitarea obligatiilor financiare catre bugetul de stat si catre Fondul pentru Mediu.

Suma minima de finantat pe proiect este de 100.000 RON, dar valoarea maxima a finantarilor nu poate depasi 10.000.000 RON. Finantarile rambursabile se acorda pe maximum cinci ani, cu perioada de gratie de 12 luni si un termen de realizare a proiectului de doi ani. Dobnda curenta contractuala pentru creditele acordate este de 5%, actualizata prin planul anual de lucru.

Si ONG-urile obtin Fonduri

Pentru Protectia si conservarea biodiversitatii se acorda finantari nerambursabile, de minimum 500 RON si maximum 5.000.000 RON, pe o perioada de cel mult 24 de luni. De aceasta data, sunt vizate investitiile n reecologizarea ariilor protejate, delimitarea si includerea n categoria ariilor protejate a unor noi areale cu grad sporit de unicitate, identificarea si sustinerea realizarii de situri de importanta europeana. Pentru aceste finantari pot aplica persoane juridice romne care nu au datorii la buget sau la Fondul pentru Mediu, autoritati locale, organizatii nonguvernamentale, precum si administratii ale parcurilor naturale si zonelor protejate.

Cea de-a treia finantare pusa la dispozitie de AFM vizeaza investitiile n Protectia resurselor naturale. Aici se incadreaza lucrari de protectie a solului, a apelor de suprafata si/sau a apelor subterane, prin lucrari hidroameliorative n regiunile cu risc hidrologic ridicat, precum si protectia regiunilor cu risc geomorfologic ridicat. Suma minima pentru finantare este de 500 RON, iar valoarea maxima nu poate depasi 500.000 RON. Finantarile rambursabile se acorda pe o perioada de maximum patru ani, cu perioada de gratie de sase luni si un termen de realizare a proiectului de 1,5 ani. Dobnda curenta contractuala pentru creditele acordate este de 5%, actualizata prin planul anual de lucru.

Industria deseurilor

n cadrul componentei referitoare la Gestionarea deseurilor se finanteaza investitii privind implementarea sistemelor de colectare si eliminare a deseurilor spitalicesti, investitii n domeniul gestiunii deseurilor provenite din acumulatori si baterii auto, uleiuri uzate, deseuri de pesticide, ambalaje si anvelope uzate, rumegus, cioburi de sticla, dar si dezvoltarea retelei nationale de gropi ecologice. Pot solicita finantari societatile care si-au achitat obligatiile financiare catre bugetul de stat si catre Fondul pentru Mediu, agentii economici cu activitati de transporturi si de tip industrial sau agroindustrial, spitalele sau autoritatile locale. Valoarea minima finantata este de 100.000 RON, iar limita superiora nu poate depasi 10.000.000 RON. Finantarile rambursabile se acorda pe o perioada de maximum cinci ani, cu perioada de gratie de 12 luni si un termen de realizare a proiectului de doi ani. Dobnda curenta contractuala pentru creditele acordate este de 5%, actualizata prin planul anual de lucru.

Se pot scoate bani si din simpozioane

Ultima categorie de finantari, tot nerambursabile, se acorda pentru Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului. n cadrul activitatilor eligibile intra organizarea de dezbateri publice, conferinte, editarea si distribuirea de materiale si publicatii, realizarea de spoturi publicitare, montarea unor panouri educative si care au continut informativ privind unii parametri de poluare. Se acorda finantari inclusiv pentru organizarea de expozitii cu materiale din deseuri potential valorificabile. Durata proiectului este de maximum 12 de luni. Solicitanti eligibili sunt persoanele juridice romne care si-au achitat obligatiile catre bugetul de stat si catre Fondul pentru Mediu. Suma minima acordata drept finantare este de 500 RON, iar valoarea maxima nu poate depasi 300.000 RON.

Costuri eligibile

Sunt considerate eligibile costurile privind achizitii si montaj de utilaje, constructii aferente si necesare montarii si instalarii utilajelor, lucrari de automatizare si informatizare, manopera aferenta executarii proiectului. Nu se deconteaza costurile privind proiectarea, cercetarea, studiile de impact sau fezabilitate, obtinerea de avize, autorizatii, infrastructura si suprastructura n afara instalatiei (precum cladiri administrative, dotari cladiri, mobilier etc). Tot aici intra si achizitiile de terenuri, pierderi din rata de schimb valutar, TVA, racordari la utilitati necesare instalatiei sau utilajelor din proiect, cai de acces ntre obiectivele tehnologice componente ale instalatiei, organizarea de santier, dotarile de laborator, cheltuieli privind birotica si consumabilele, cheltuieli legate de organizarea licitatiei si ncheierea contractului de achizitie, cheltuieli legate de instruirea personalului, deplasari, salarii, autoturisme, si alte cheltuieli care nu sunt legate de proiect. Daca solicitantul a cerut, pentru acelasi proiect, o finantare nerambursabila din mai multe surse nationale sau internationale, inclusiv Fondul pentru Mediu, si daca cererile au fost aprobate n cadrul acestor programe de finantare, atunci solicitantul trebuie sa opteze pentru finantare nerambursabila n cadrul unui singur program. Nu se pot obtine doua finantari nerambursabile pentru acelasi proiect din doua surse diferite de finantare.

Depunerea formularelor

Data-limita de depunere a Formularului informativ referitor la proiecte (FIP) si a Referatului este 10 septembrie 2005. Cererile depuse dupa acest termen nu vor fi luate in considerare. Documentele trebuie depuse la Agentia de Protectie a Mediului ntr-un plic sigilat, care sa contina un original si doua cpii, prin intermediul postei (recomandata cu confirmare de primire) sau personal la registratura AFM. Nu se admit completari de informatii pe FIP dupa data depunerii. Referatul, anexa la FIP, trebuie sa fie completat integral de Agentia teritoriala de Protectie a Mediului. Un solicitant poate depune ntr-un an calendaristic maximum doua proiecte din categorii diferite. n situatia selectarii ambelor proiecte, numai pentru unul dintre acestea se va acorda finantare nerambursabila. Metodologia si formularele de nscriere sunt disponibile pe site-ul www.afm.ro.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Economie »Citește și
O bancă promoţională este necesară în România
Setari Cookie-uri