Astfel, in Codul Fiscal a fost introdus si un alineat suplimentar care stabileste ca garantiile mentionate anterior pot fi reduse cu 50% daca firma a desfasurat activitatea cu produse energetice accizabile in ultimii doi ani consecutivi, in calitate de utilizator final, si nu a incalcat legislatia fiscala, potrivit NewsIn.

Reducerea este de 75% daca firma si-a derulat activitatea timp ce trei ani consecutiv in conditiile legii sau chiar de 100% in cazul marilor contribuabili care-si desfasoara activitatea in acest domeniu in conditiile legii in ultimul an.

Pentru eliberarea autorizatiei de utilizator fiscal, firmele cu activitati in domeniul produselor energetice vor trebui sa prezinte o dovada privind constituirea unei garantii, potrivit noilor norme. In cazul produselor energetice care sunt destinate a fi utilizate, puse in vanzare sau utilizate drept combustibil sau carburant, garantia va reprezenta echivalentul a 50% din valoarea accizelor aferente cantitatii de produse aprobate.

Citeste si:

Pentru produse energetice precum benzina cu plumb, benzina fara plumb, motorina, pacura, gaz petrolier lichefiat, gaz metan, petrol lampant, benzen, toluen, xileni si alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, garantia reprezinta echivalentul a 50% din valoarea calculata pe baza accizei aferente motorinei, aplicata asupra cantitatii de produse aprobate.

Pentru constituirea garantiilor, autoritatile fiscale teritoriale pot, la cererea firmelor, solicita institutiilor financiare sau trezoreriei eliberarea garantiilor care au fost constituite dupa intrarea in vigoare a HG 1.618 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG 4472004.

Companiile ce detin autorizatii valabile de utilizator final, acordate potrivit prevederilor legale trebuie sa depuna dovada constituirii garantiei la autoritatea fiscala competenta pana la 30 aprilie 2009, in caz contrar riscand revocarea autorizatiei de utilizator final.