Daca Ordonanta de Urgenta este aprobata in Guvern in actuala forma, se suspenda ocuparea prin concurs sau examen, a posturilor vacante din autoritatile si institutiile publice, care sunt finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale, dupa caz, precum si din venituri proprii si subventii acordate de la acestea, informeaza NewsIn.

Prevederile erau trecute si in prima varianta a OUG, de la inceputul acestei luni.

Posturile pentru care au fost aprobate procedurile de organizare a concursurilor, iar inscrierile candidatilor au fost inregistrate pana la data publicarii actului normativ, precum si cele a caror ocupare a fost deja aprobata de Guvern prin Memorandum, pot fi ocupate in conditiile legii, se mai arata in proiect.

Prin exceptie, ordonatorii principali de credite, "in cazuri temeinic justificate", pot aproba ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor ce vor deveni vacante dupa intrarea in vigoare a acestei ordonante de urgenta, insa numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

"Aceasta masura vizeaza in principal stoparea cresterii numarului de angajati in sectorul bugetar si implicit reducerea fondurilor publice aferente platii drepturilor salariale ale acestora, precum si eficientizarea activitatii institutiilor si autoritatilor publice", potrivit Notei de fundamentare a proiectului de ordonanta de urgenta.

In plus, vor fi exceptate de la obligatia privind suspendarea ocuparii posturile aferente activitatilor finantate integral din venituri proprii care functioneaza in regim sezonier.

In cele doua cazuri pentru care au fost prevazute exceptii, ocuparea posturilor se va face prin concurs sau examen, in conditiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite.

Proiectul de ordonanta de urgenta mai prevede ca, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare, ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice sa comunice Guvernului propunerile de reorganizare institutionala. Apoi, in termen de 10 zile de la reorganizare, acestea vor transmite Ministerului de Finante cuantumul sumelor rezultate din economii fata de bugetul aprobat la cheltuielile de personal.

Ulterior, Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului situatia centralizata a sumelor comunicate de ordonatorii principali de credite, in baza careia acesta va dispune asupra indexarilor salariale ce pot fi acordate in anul 2009.

In administratia publica din Romania, la sfarsitul anului 2008 erau aprobate 1,533 milioane de posturi, din care aproape 1,395 milioane de posturi erau ocupate, reprezentand aproximativ 30% din numarul mediu de salariati din economia Romaniei. In perioada 2005-2008, numarul de posturi aprobate a crescut cu 16% (215.000 de posturi), fara a exista o corespondenta intre activitatile desfasurate de ordonatorii de credite si necesarul suplimentar de posturi, potrivit Notei de fundamentare a proiectului de OUG.