Astfel, pentru depunerea online a Formularului 200, persoanele fizice trebuie sa detina certificat digital calificat, eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditati in conditiile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica. De asemenea, ei trebuie sa se inregistreze ca utilizatori ai serviciului "Depunere declaratii online", prin transmiterea, in format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe pagina de internet a ANAF.

Documentul de confirmare va fi semnat digital de catre solicitant si confirmat, prin semnatura electronica a autoritatii de certificare, in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului "Depunere declaratii online".

Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii online", existent pe portalul ANAF, se transmite persoanei solicitante, prin posta electronica, la adresa mentionata in documentul de confirmare.

Completarea si transmiterea declaratiilor fiscale se efectueaza in conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului "Depunere declaratii online", utilizandu-se formularele de declaratii fiscale existente pe site.

"Precizam ca, persoanele fizice care detin certificat digital calificat si au obtinut dreptul de utilizare a serviciului Depunere declaratii online in calitate de reprezentanti legali sau imputerniciti, pentru semnarea declaratiilor de impozite, taxe si contributii (formularul 300, 100) pot utiliza metoda de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distanta pentru Declaratia privind veniturile realizate, semnata in nume propriu, fara a mai fi necesara efectuarea unei noi operatiuni de inregistrare ca utilizator al serviciului", se mai arata in comunicat.