Declaratiile de venit privind perioada de pana la 31 decembrie 2004 inclusiv, depuse dupa data de 1 iulie 2005 inclusiv, se intocmesc in moneda veche. Agentia Nationala de Administrare Fiscala subliniaza faptul ca aceste documente fac exceptie de la prevederile OUG 59/2005 si ale art.82 alin.(3) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, potrivit carora incepand cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc in moneda noua. Prevederile mentionate stabilesc faptul ca obligatiile catre stat se stabilesc la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 49 de bani inclusiv. Prevederile se aplica si creantelor fiscale nascute anterior datei de 30 iunie 2005, stabilite sau corectate dupa data de 1 iulie 2005, precum si celor inscrise in acte administrative aflate in curs de executare.

"Ca urmare, impozitele, taxele si contributiile, precum si elementele privind determinarea bazei de impunere inscrise in declaratiile fiscale depuse dupa data de 1 iulie 2005, se exprima in moneda noua", se precizeaza in comunicatul ANAF. In cazul in care declaratiile fiscale depuse dupa aceasta data au fost completate in moneda veche, contribuabilii sunt rugati sa solicite fiscului indreptarea erorii comise, potrivit procedurii prevazute la art.47 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Indreptarea erorilor materiale se efectueaza pe baza unei cereri depuse de contribuabil la organul fiscal competent, la care se va anexa declaratia fiscala completata in moneda noua.