"Propunem acordarea cresterilor salariale care ar rezulta din diferenta dintre salariile actuale si cele prevazute in anexe, astfel: crestere de 20% pe an a salariului de baza pana la nivelul stabilit prin lege, respectiv pana la 15% - 1 ianuarie 2010, 15-25% - 1 iulie 2010, 25-35% - 1 ianuarie 2011, 35-45% - 1 iulie 2011, 45-55% - 1 ianuarie 2012, 55-65% - 1 iulie 2012, 65-75% - 1 ianuarie 2013, 75-85% - 1 iulie 2013 si peste 85% - 1 ianuarie 2014", anunta NewsIn.

Totodata reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor propun ca functionarii publii sa poata beneficia de un "spor pentru conditii deosebite de munca" de maximum 10% din salariul de baza si de un spor de 15% din salariul de baza pentru functionarii "care desfasoara activitati ce presupun expunerea la riscuri profesionale de natura a afecta pe termen lung sanatatea sau integritatea fizica/psihica a persoanelor incadrate in respectivele functii publice sau care isi desfasoara activitatea in conditii vatamatoare de munca".

Ministerul Administratiei si Internelor mai propune acordarea unui "spor pentru complexitatea activitatii, de 10% din salariul de baza pentru arhitectii sefi sau cei care isi desfasoara activitatea in cadrul compartimentelor care au atributii in domeniul tehnologiei informatiei".

De acelasi spor de 10% ar putea beneficia si cei care ocupa o functie de auditor public intern si personalul care desfasoara activitati de control sau activitati de consilier juridic.

Reprezentantii MAI au mai propus acordarea unui "spor de performanta de maximum 20% din salariul de baza, in limita a maximum 20% din numarul total al functiilor publice prevazute in statul de functii" pentru cei cu vechime de cel putin 6 luni pe aceasta functie si care nu au fost sanctionati discilinar in ultimele 12 luni si au obtinut la ultima evaluare anuala a performantelor calificativul "foarte bine".

In proiectul depus la Ministerul Muncii mai figureaza si acordarea unor suplimente salariale pentru functionari publici la propunerea consiliului judetean sau a primarului.