"Pentru anul 2009, bugetul alocat de Comisia Europeana acestui program este in valoare de 250 milioane euro, fiecarui stat membru revenindu-i o cota parte, in functie de numarul de locuitori si suprafata de arii protejate existente la nivel national. Pentru Romania, Comisia Europeana a alocat suma de 10,9 milioane euro pentru anul in curs", se mai arata in comunicat.

Reprezentantii ministerului au precizat ca, pana in prezent, prin instrumentului Life+ au fost finantate noua proiecte, incadrate pe cele trei componente ale programului, in valoare de circa 6,5 milioane euro. Acestea vizeaza protectia unor specii de pasari si carnivore, dezvoltarea unei retele de deseuri pentru planificarea managementului durabil al deseurilor, aplicarea principiilor ecosistemelor industriale in dezvoltarea regionala si promovarea produselor verzi.

Rata medie de absorbtie a fondurilor europene este deocamdata de 37,84%. Ministerul Mediului a adaugat ca sumele neaccesate sunt utilizate pentru finantarea altor proiecte din cadrul Uniunii Europene sau realocate statelor membre.

Life+ este instrumentul financiar pentru mediu al UE, care asigura suportul pentru dezvoltarea si punerea in aplicare a politicii si a legislatiei comunitare in materie de mediu, in special a obiectivelor celui de-al 6-lea Program Cadru de Actiune pentru Mediu. Life+ a intrat in vigoare pe 9 iunie 2007 si este format din trei componente: Life+ Natura si Biodiversitate, Life+ Politica si Guvernare de Mediu, Life+ Informare si Comunicare.
Printre obiectivele componentei Life+ Natura si Biodiversitate se numara aplicarea politicii si legislatiei comunitare privind natura si biodiversitatea, atat la nivel local, cat si regional, precum si dezvoltarea ulterioara si punerea in aplicare a retelei Natura 2000, cuprinzand habitatele si speciile din zona de coasta si marina.

Life+ Politica si Guvernare de Mediu are mai multe obiective specifice, inclusiv pentru domenii prioritare, precum schimbarile climatice, mediul, sanatatea si calitatea vietii, precum si resursele naturale si deseurile, iar Life+ Informare si comunicare contribuie la difuzarea informatiei si sensibilizarea cu privire la aspectele de mediu, inclusiv in cazul prevenirii incendiilor forestiere, precum si la sustinerea masurilor complementare, precum actiuni si campanii de informare si comunicare, conferinte si instruiri.