Astfel, Guvernul a decis modificarea tot prin Hotarare de Guvern (HG) a anexei nr. 2 la HG pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizarii de investitii, mentionand ca "numarul de modificari care poate fi luat in considerare pe parcursul intregii perioade de derulare a planului de investitii este de maximum doua modificari", potrivit comunicatului publicat pe pagina de Internet a ministerului, anunta NewsIn.

MFP analizeaza documentatia primita si verifica la fata locului situatia existenta, iar daca observa ca investitia indeplineste toate conditiile prevazute de schema de ajutor de stat, inclusiv cu respectarea incadrarii in bugetele anuale ale schemei, iar nivelul intensitatii ajutorului de stat nu se modifica, poate stabili ca "acordul de principiu pentru finantare isi mentine valabilitatea".

In situatia in care reprezentantii MFP constata ca investitia nu mai indeplineste conditiile prevazute de schema, acordul de principiu pentru finantare se revoca, iar daca a fost deja decontata o parte din costurile eligibile, suma trebuie recuperata.

De asemenea, daca firma schimba proiectul de investitii, acordul de principiu pentru finantare se revoca, se mai arata in actul normativ.

Bugetul total maxim al schemei este echivalentul in lei a 500 milioane euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor cinci ani, respectiv 2007-2011.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un operator economic este echivalentul in lei a 28,125 milioane euro, daca realizeaza investitii si creeaza locuri de munca, prin realizarea unei investitii initiale in orice regiune, cu exceptia regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov. Pentru investitiile si locurile de munca create in aceasta din urma regiune valoarea maxima a ajutorului de stat de care poate beneficia o firma este echivalentul in lei a 22,5 milioane euro.

"In baza acestei scheme de ajutor de stat, incepand cu 01.01.2009, nu se mai primesc Cereri de acord de principiu pentru finantare si nu se mai emit Acorduri de principiu pentru finantare. Schema este aplicabila proiectelor de investitii aflate in derulare, pentru care s-au emis Acorduri de principiu pentru finantare", se mai arata in HG pentru stimularea cresterii economice prin sprijinirea realizarii de investitii.