Potrivit Ghidului de finantare aferent programului de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi, promovat de minister, autoritatile locale din orasele cu peste 100.000 de locuitori pot solicita de la fondul de mediu cele mai mari finantari nerambursabile.

Astfel, acestea pot cere finantari de pana la 2 milioane lei pentru amenajarea unui parc nou, de cel mult 1,5 milioane lei in cazul reabilitarii si extinderii unui parc, respectiv de maximum 1 milion lei pentru reabilitarea unui parc.

Fondurile scad la maximum 1,5 milioane lei pentru amenajarea unui parc nou in orasele care au intre 20.000 si 100.000 de persoane, respectiv la 750.000 lei pentru reabilitarea si extinderea unui parc si la 550.000 lei, daca este vorba doar de reabilitare.

Chiar si comunele cu mai putin de 3.000 de locuitori pot accesa fonduri prin acest program. Suma maxima pentru realizarea unui parc nou este de 500.000 lei, care se injumatateste in cazul reabilitarii si extinderii unui parc existent si ajunge la 200.000 lei pentru reabilitarea unuia.

Solicitantii pot beneficia de finantarea cheltuielilor eligibile aferente a cel mult doua proiecte pe sesiune, cu exceptia municipiilor desemnate a fi poli nationali de crestere. Acestea pot depune in cadrul unei sesiuni mai multe proiecte, iar valoarea totala insumata poate fi de cel mult 6 milioane lei/sesiune.

"Scopul programului il constituie imbunatatirea factorilor de mediu si a calitatii vietii in localitati. Obiectivele programului sunt cresterea suprafetelor spatiilor verzi din localitati si apropierea marimii acestora, pe cap de locuitor, de standardele europene prin dezvoltarea si modernizarea spatiilor verzi din localitati si infiintarea de noi parcuri, scuaruri si aliniamente plantate ori reabilitarea celor existente", precizeaza Ministerul Mediului, potrivit NewsIn.

Programul va fi finantat de la Fondul pentru mediu, din sumele virate de catre organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule.

Ministerul Mediului mai arata ca pot fi finantate proiectele depuse de catre autoritatile administratiei publice locale care actioneaza in nume propriu si sunt proprietari sau administratori ai terenului pe care vor sa realizeze proiectul.