"In vederea sprijinirii IMM-urilor in activitatea de realizare de investitii, in scopul mentinerii in activitate a personalului si/sau de crearea de locuri de munca (...) organul fiscal competent acorda pentru obligatiile fiscale restante, atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia, urmatoarele inlesniri la plata: a) Esalonarea obligatiilor restante, calculate pana la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ (...) pe o perioada de pana la cinci ani, cu o perioada de gratie de sase luni, cuprinsa in perioada de esalonare, conform graficului aprobat de catre creditorul bugetar; b) Amanarea la plata in vedrea scutirii, pana la ultimul termen din graficul de esalonare, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice felaferente obligatiilor bugetare (...) calculate si datorate pana la data intrarii in vigoare a actului normativ (...)", se arata in proiectul de act normativ.

Potrivit documentului citat, inlesnirile isi pierd valabilitatea daca agentul economic nu isi achita obligatiile bugetare curente ale fiecarui an fiscal cu termen scadente, incepand cu prima zi a lunii urmatoare intrarii in vigoare a acestui act normativ.
In cazul in care societatea comerciala nu achita la scadenta obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente, dar nu mai tarziu de data de 20 decembrie a fiecarui an fiscal.

"In termen de 30 de zile lucratoare de la data solicitarii operatorului economic, autoritatile administratiei publice centrale sau locale creditoare vor emite certificatele de obligatii bugetare prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul inlesnirilor la plata", se mai precizeaza in proiectul de act normativ.

De asemenea, in proiectul AVAS este specificat ca pentru sumele reprezentand obligatii esalonate la plata se datoreaza si se calculeaza majorari conform prevederilor Codului de Procedura fiscala, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva. Pe perioada de gratie acordata la esalonare, majorarile datorate conform legii se achita lunar.

Pentru obligatiile reprezentand impozite, taxe, contributii si altele, nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere la plata, dupa data intrarii in vigoare a actului normativ si data emiterii actului administrativ de acordare a facilitatilor.

Totodata, pe perioada cuprinsa intre data depunerii solicitarii beneficiarului si data emiterii actului administrativ de acordare a facilitatilor sau data respingerii solicitarii, dupa caz, se suspenda procedura de executare silita.

Masurile de sprijin financiar prevazute de proiectul de ordonanta se aplica operatorilor economici care nu sunt in stare de dificultate si care propun un plan de investitii pentru dezvoltare regionala, precum si celor care sunt in stare de dificultate in sensul care propun un plan de restructurare si isi asuma sustinerea volumului necesar de
investitii pentru restabilirea viabilitatii operatorului economic.

Masurile de sprijin prevazute de prezenta ordonanta vor fi acordate sub forma unor scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala sau de restructurare, cu respectarea legislatiei nationale si comunitare in materie, dupa ce Comisia Europeana a adoptat, dupa caz, o decizie prin care masurile de sprijin sunt compatibile cu piata comuna.

Conditiile de eligibilitate care trebuie indeplinite de catre operatorii economici din portofoliul AVAS in vederea accesarii sprijinului financiar precum si bugetul schemelor, procedurile de acordare, monitorizare si mentinere in vigoare a facilitatilor obtinute, vor fi reglementate prin hotarare a Guvernului.

Inlesnirile prevazute se aplica si creantelor preluate de AVAS in vederea recuperarii si virarii la bugetul de stat. Sumele care fac obiectul inlesnirilor sunt cele stabilite in notificarile emise de AVAS, la solicitarea operatorilor economici, actualizate cu platile efectuate pana la data intrarii in vigoare a actului normativ.